Mokykla, Paryžius

“Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.”  (Mikalojus Daukša)

 

Mūsų mokykla pirmą kartą atvėrė savo duris 1995-iais metais, kai Inga Lanchas, subūrusi nedidelį būrelį vaikų, pravedė pirmąją lietuvių kalbos pamoką. Vėliau gimė ir vaikų klubai ,,Zuikučiai“ ir “Žvirbliukai” skirti patiems mažiausiems. Nuo 2009 m. mokyklai vadovauja Inga Kvietelaitienė.

2016 metų rugsėjo 1d mūsų mokyklai suteiktas mokyklos globėjo, Prelato Jono Petrošiaus, vardas. Daugiau apie Prelato veiklą :  https://lietuviai.fr/lt/minint-prancuzijos-lietuviu-bendruomenes/

Pamokos vyksta vieną kartą per mėnesį Šv. Augustino bažnyčios žemutinėje salėje, Paryžiuje.

Pagrindinis mokyklos tikslas – tautiškumo ugdymas. Mūsų mokiniams mes padedame “prisiliesti” prie savo lietuviškųjų šaknų, sužinoti kuo daugiau apie Lietuvą bei gilinti lietuvių kalbos žinias.

Organizuojame įvairias šventes, vaidiname, šokame ir dainuojame.

Ir visa tai – lietuviškai !

Ateik ir tu ! 

 

Visos naujienos
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve