Registracija

Visus vaikus, nuo 2,5 iki 18 metų, norinčius gilinti lietuvių kalbos žinias, kviečiame registruotis į

Prelato Jono Petrošiaus lituanistinę mokyklą Paryžiuje

arba į vieną iš mūsų vaikų klubų (“Žvirbliukai” ar ,,Zuikučiai”).

Registracija vyksta visus metus. Su ja susijusiais klausimais kreipkitės į Saulę Railaitę arba į Ingą Kvietelaitienę pamokų metu arba rašydami : lituanistinemokykla.paryzius@gmail.com

 

2023 – 2024 mokslo metų mokestis :

  • Mokestis už pirmą vaiką : 20€
  • Mokestis už antrą vaiką : 10€
  • Trečias ir daugiau vaikų : nemokamai
  • Vienkartinis Kalėdinės dovanos mokestis už kiekvieną vaiką : 15€.

Mokesčius renka Saulė Railaitė. Surinkti pinigai (išskyrus 15€ dovanos mokestį) panaudojami įvairioms mokslo metų švenčių išlaidoms padengti, bei mokymosi priemonėms įsigyti.

Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve