Parama

 

Minimalus metinis nario mokestis – 20 eur, bet galite būti ir dosnesni !

Auką galite pervesti į

„Communauté Lithuanienne en France” sąskaitą Credit Mutuelle,

IBAN: FR76 1027 8060 7200 0223 8430 171,

BIC: CMCIFR2A

 

 

Sekančių metų pradžioje Jums bus išsiųstas aukos kvitas, kurį jūs galėsite pridėti prie asmeninės pajamų deklaracijos mokesčių dedukavimo tikslais (tiems žmonėms, kurie pajamas deklaruoja Prancūzijoje). Mecenavimo ir Asociacijų įstatymas suteikia palankias fiskalines priemones Jūsų Bendruomenei remti: galima nurašyti 60% paaukotos sumos nuo asmens pajamų mokesčio, 20% apmokestinamų pajamų ribose. Pavyzdys: paaukoję Bendruomenei 50€, Jūs realiai išleisite tik 20€…

Tikros Lietuviškos Joninės 2023
Reklama
Reklama