Kviečiame sumokėti PrLB nario mokestį ir taip paremti bendruomenės veiklą

 

Minimalus metinis nario mokestis – 20 eur, bet galite būti ir dosnesni !

Auką galite pervesti į

„Communauté Lithuanienne en France” sąskaitą Banque Postale,

no. 4150333X033,

IBAN: FR45 2004 1010 1241 5033 3X03 351,

BIC: PSSTFRPPSCE

arba

payment par card/stripe
mokejimai

 

arba


payment par paypal

 

 

 

Sekančių metų pradžioje Jums bus išsiųstas aukos kvitas, kurį jūs galėsite pridėti prie asmeninės pajamų deklaracijos mokesčių dedukavimo tikslais (tiems žmonėms, kurie pajamas deklaruoja Prancūzijoje). Mecenavimo ir Asociacijų įstatymas suteikia palankias fiskalines priemones Jūsų Bendruomenei remti: galima nurašyti 60% paaukotos sumos nuo asmens pajamų mokesčio, 20% apmokestinamų pajamų ribose. Pavyzdys: paaukoję Bendruomenei 50€, Jūs realiai išleisite tik 20€…

Get our newsletter

Stay up to date with latest news from Lietuviai.fr. Of course we do not send you spam and you can unsubscribe at any time.