Pareigos ir atsakomybės

Pareigos ir atsakomybės

VAIKŲ pareigos

 • Nevėluoti į pamokas
 • Įdėmiai klausytis mokytojos
 • Nevalgyti pamokų metu
 • Netrukdyti dirbti savo klasės draugui
 • Ruoštis šventiniams pasirodymams, lankyti repeticijas
 • Pamokų metu kalbėti tik lietuviškai
 • Būti atsargiam (-iai).

 

TĖVŲ pareigos ir atsakomybės

 • Namuose kalbėti kuo daugiau lietuviškai
 • Sekti vaikų namų darbus (jei yra)
 • Nevėluoti į pamokas
 • Pasirūpinti, kad vaikas pavalgytų prieš pamoką
 • Padėti vaikui ruoštis šventiniams pasirodymams, atvesti į repeticijas
 • Informuoti mokytoją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jei tai būtina žinoti)
 • Informuoti Saulę Railaitę arba mokytoją apie vaiko dalyvavimą ir/ar nedalyvavimą pamokoje
 • Nepalikti vaiko be priežiūros

MOKYTOJŲ pareigos ir atsakomybės

„Būti įdomiu, profesionaliu, gyvybingu, ieškančiu, atviru kaitai, besimokančiu. Nieko nėra nykiau kaip atsainus, abejingas savo darbui mokytojas.

 

Dalykiškai stiprus, metodiškai unikalus jis turi norėti būti.

Jo pareiga – g i r d ė t i mokinį, s u p r a s t i jį, dialogiškai jam vadovauti.

Jo pareiga – būti išmintingesniu, kilnesniu, oriu (…).

Būti su savo mokiniu, nepalikti, neapleisti.

Ir svarbiausia – jis turi mylėti mokinį, savo darbą, mokyklą.’’

 

(Dainora Eigminienė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė)

Primename, kad mokytojos yra atsakingos už vaikus tik pamokų ir linksmosios petraukos metu. Labai prašytume, kad vaikučiai linksmai leistų laiką tik salėje ir jokiais būdais ne koplyčioje.

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.