Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinis mokymas

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Vilniaus Ozo gimnazija vykdo nuotolinį mokymą 1-12 klasėse. Jūsų organizaciją kviečiame prisidėti prie nuotolinio mokymo sklaidos: interneto svetainėje, skelbimų lentoje, kitose viešose erdvėse paskelbti informacinį kvietimą ir tokiu būdu paraginti visus Lietuvos Respublikos piliečius bei lietuvių kilmės asmenis (vaikus ir suaugusiuosius) mokytis gimtosios kalbos, įgyti išsilavinimą. Mokymas vyksta internetu, yra nemokamas.

Vilniaus Ozo gimnazija kviečia visus Lietuvos Respublikos piliečius bei lietuvių kilmės asmenis (vaikus ir suaugusiuosius) nemokamai mokytis nuotoliniu būdu:

– lietuvių kalbos ir kitų lituanistinių dalykų (Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros);

-1-8 ir I-IV gimnazijos klasių visų mokomųjų dalykų pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas;

– atskirų konkrečios klasės mokomųjų dalykų ar jų modulių.

Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio mokymo modelis sudaro puikias galimybes ir sąlygas bendradarbiauti su socialiniais partneriais – užsienio lituanistinėmis mokyklomis.

Baigę konkrečios klasės kursą pagal formaliojo švietimo programas, mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?