Vilniaus lietuvių namai

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Vilniaus lietuvių namai – tai akredituota gimnazija, kuri skaičiuoja jau dvidešimt šeštus savo veiklos metus. Ja domisi užsienio lietuviai, kurie yra suinteresuoti vaikų mokslo galimybėmis Lietuvoje.

Šiuo metu gimnazijoje pagal Bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 336 lietuvių kilmės vaikai iš 28 pasaulio šalių. Mokykla turi bendrabutį. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika būrelių, vaikai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje. Čia aktyviai sprendžiamos vaikų socializacijos problemos, dirba psichologas bei socialinis pedagogas.

Maloniai kviečiame lietuvius, gyvenančius užsienio šalyse, susipažinti su Vilniaus lietuvių namais ir pasiūlyti vaikams mokytis Lietuvoje.

Vilniaus lietuvių namai priima ir moko:

  • užsieniečių ir Lietuvos piliečių, išvykusių/parvykusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus;
  • lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonis.

Į Vilniaus lietuvių namus priimami ir nemokantys lietuvių kalbos vaikai. Čia veikia išlyginamoji klasė, kurioje per vienerius metus išmokstama lietuvių kalbos ir toliau sėkmingai galima tęsti mokslus pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas.

Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami nemokamai.

Informacija visais klausimais teikiama:

tel. +370 5 269 5773,

faks. +370 5 269 5173,

  1. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt; centras@lnamai.lt

arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

 

Daugiau informacijos apie mokyklą rasite adresu www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?