Vasario 9 d. prasideda Lietuvos kultūros tarybos konkursai

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Gerbiamieji,

maloniai informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba (LKT) vasario 9 – kovo 14 d. vykdys paraiškų priėmimą į 28 konkursus įvairiose kultūros srityse. Informaciją apie šiuos konkursus rasite http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai.

Šiuo metu dar nėra galimybės užsienio lietuvių organizacijoms teikti paraiškas tiesiogiai (projekto vykdymo metu organizacija turi turėti registraciją Lietuvoje), tačiau tai galėtų padaryti jūsų partneris Lietuvoje, su kuriuo bendradarbiaudami galėtumėte įgyvendinti projekto tikslus.

Norime atkreipti ypatingą jūsų dėmesį į 4 konkursus, kurių aprašyme numatyta suteikti prioritetinius balus tiems projektams, kurie bus įgyvendinami kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais:

1) „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas ir rengiant bei platinant informacinę medžiagą apie Lietuvos kultūrą elektroninėmis priemonėmis. Projektams, kuriuos inicijuoja ir įgyvendina užsienyje gyvenantys lietuviai, taip pat projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie globalios Lietuvos tinklo tikslų įgyvendinimo – lietuvybės išsaugojimo (tautinės tapatybės stiprinimas, dainų švenčių tradicijos išsaugojimas) ir/arba Lietuvos gerovės kūrimo (diasporos kultūros ir meno profesionalų dalijimasis žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais Lietuvos vystymuisi) suteikiama iki 20 prioritetinių balų (viso – iki 40). Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=158

2) Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimas ir jų inventorizavimas. Projektams, kurie numato Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorizavimą vykdyti pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius, suteikiama iki 20 prioritetinių balų. Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=140;

3) Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas. Projektams, kurie numato Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų sutvarkymą (kapaviečių, antkapių, kryžių ir aplinkos) pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius, suteikiama iki 30 prioritetinių balų. Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=141

4) Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas. Užsienio lietuvių ir/ar kitų užsienio organizacijų pasitelkimas projekto vykdymui vertinamas suteikiant iki 30 prioritetinių balų. Aprašymas: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=142

Taip pat paminėtini konkursai mėgėjų meno (http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=170), etninės kultūros ir tautodailės (http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=167) srityse.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve