Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti
Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti

Gerbiamieji,

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas kviečia pirmosios, vientisųjų arba antrosios studijų pakopos studentus nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. teikti paraiškas valstybės paramai užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

 

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
Stipendijos mėnesinis dydis 130,00 Eur.
Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. pavasario semestre, nuo 2021 m. sausio 20 d. iki 2021 m. vasario 20 d. privalo:
1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f);
2. Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Studentas turi pateikti:
krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Siekiant išvengti koronavirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo, Valstybiniame studijų fonde karantino laikotarpiu gyventojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Gyvas gyventojų priėmimas nevykdomas.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui išsiųsdamas paštu, palikdamas pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius (ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“) arba pateikdamas elektroniniu paštu fondas@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu +370 658 30997, el. paštu
aldona.valatkeviciute@vsf.lt bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt.

Jūsų –
Užsienio lietuvių departamentas

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve