Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti
Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas valstybės paramai gauti

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. kviečia dalyvauti valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkurse.

 

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

• Stipendijos mėnesinis dydis 130,00 Eur.

• Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

 

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

 

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. rudens semestre, nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. privalo:

1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

2. studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:

· krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,

· arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

 

Siekiant išvengti koronavirusinės infekcijos (COVID-19) plitimo, Valstybiniame studijų fonde pirmenybė teikiama nekontaktiniam (nuotoliniu būdu vykdomam) asmenų aptarnavimui. Gyvas (kontaktinis) gyventojų priėmimas vykdomas tik iš anksto užsiregistravus ir suderinus su Valstybinio studijų fondo specialistu Jums tinkamą apsilankymo laiką.

 

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui išsiųsdamas paštu, palikdamas pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius (ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“) arba pateikdamas elektroniniu paštu fondas@vsf.lt.

 

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu +370 658 30997 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve