Sveikinimai artėjant Šv.Kalėdom ir Naujiems Metams!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Hamburgas, gruodžio 23 d. 2016 m.

Šią vasarą PLB XV Seime išrinktai PLB valdybai paskutinis pusmetis buvo be galo intensyvus ir įvairus. Darbas PLB komisijose prasidėjęs, bendradarbiavimas su Lietuvių Bendruomenėmis intensyvėja: teko lankytis Lietuvių bendruomenėse JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje. Džiaugiuosi, kad Lietuvos Vyriausybė, Seimas, Užsienio reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijos yra atviri mūsų pasiūlymams ir siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo. LR Seimo ir PLB komisijos bei Užsienio Lietuvių reikalų koordinacinės komisijos posėdžiuose buvo svarstomi PLB valdybos siūlymai bei aptariami PLB projektai – „Balsuok 2016“, PLB įvaizdžio – Lietuvos įvaizdžio gerinimui skirta konferencija, pasirengimas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

PLB valdyba pravedė apklausą tarp užsienyje gyvenančių lietuvių su tikslu sužinoti nuomonę dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo. Džiaugiamės, kad apklausoje dalyvavo 63 pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai. Svarbu pažymėti, kad svarbiausias motyvas išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę yra prigimtinės teisės išsaugojimas. Galima pasidžiaugti, kad nuo lapkričio mėn. pabaigos jau galioja Pilietybės įstatymo nuostatos, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lietuvos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas. Taigi, sulaukus 21 metų jaunuoliams nebereikės apsispręsti, kurios šalies pilietybę pasirinkti.

Lietuvos reprezentavimo užsienyje sustiprinimo klausimus bus galima spręsti lengviau – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Valstybinis turizmo departamentas prie LR Ūkio ministerijos pasirašė Memorandumą dėl bendradarbiavimo turizmo srityje.

Nors Valdyba dirba dar tik šešis mėnesius, tačiau atsiekta jau nemažai ir mūsų laukia dar daug naujų darbų. Kiekvieną mėnesį Jus pasieks PLB Valdybos naujienlaiškis, informuojantis apie įvykusius renginius, nuveiktus ir planuojamus darbus bei pranešantis aktualiausias naujienas.

Esu įsitikinusi, kad mums viskas pavyks, jei mes, sutelkę dėmesį į pagrindinius mūsų tikslus ir planus, kolegialiai ir konstruktyviai dirbsime Valdyboje ir kartu su Lietuvių bendruomenėmis bei sieksime glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos gyventojais ir valstybės institucijomis. Esu įsitikinusi, kad mes einame teisinga kryptimi toliau stiprindami Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidmenį.
Dėkoju Jums už darbštumą, kūrybingumą ir patikimumą sprendžiant mūsų bendrus reikalus. Nekantriai laukiu mūsų bendro darbo 2016 metais.

Linkiu Jums linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Nuoširdžiai,

Dalia Henke
PLB pirmininkė

 

Maybe you like also
Bojanus dokumentinio filmo peržiūra ir diskusija Strasbūre
2024-06-04
18:30
Strasbourg
Gegužės 29d. Mettis Quartet Jazz koncertas Strasbūre
2024-05-29
20:00
strasbourg
Artimiausi renginiai
GEGUŽĖS
30
BIRŽELIO
08
10:00
Gare de L'Étang-la-Ville
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve