Suaugusiųjų mokymosi galimybes

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Norėtume jus informuoti, kad Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS), skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kuri yra naudinga tobulinant bendrąsias kompetencijas. Šioje sistemoje patalpinta daugiau kaip 500 skaitmeninių mokymosi programų 9 kompetencijų srityse. Programos skirtos savaiminiam mokymuisi.
Ypač norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į temas gimtoji ir valstybinė kalba, pilietinis ir politinis raštingumas, tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija, meninė saviraiška. Tikime, kad rastumėte būtų pritaikyti programų medžiagą ne tik savo mokymuisi, bet ir lituanistinių mokyklų darbe.
Kiekvienas savarankiškai mokytis nusprendęs žmogus, perskaitęs temoje esančią medžiagą gali įsivertini savo įgytas žinias, atlikdamas testus. Programos ir jų turinys yra nuolat atnaujinami.
Maloniai kviečiame pasinaudoti galimybe užsiregistruoti Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje ir susipažinti su joje esančiomis savaiminio mokymosi programomis. Ši sistema pasiekiama adresu www.smis.lt.
Daugiau informacijos apie šią sistemą galite pamatyti čia (2 min. trukmės video): http://play.tv3.lt/programos/prisijungusi-lietuva/666806 (šaltinis – Prisijungusi Lietuva, Serija 6).
Papildomą informaciją suteiktų Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyrius, prašome kreiptis į šio skyriaus metodininkę Virginiją Musteikienę el. paštu Virginija.Musteikiene@kpmpc.lt , tel. (8 5) 231 2908.
Linkėdama gerų mokymosi patirčių,
Rūta Stanaitienė
Užsienio lietuvių skyriaus
Vyriausioji specialist
Tel. 2191254
Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?