“Sodros” informacija dėl PSD įmokų mokėjimo bei išvykimo iš Lietuvos deklaravimo

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Tai, ką svarbu žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą ir įmokas už jį

2016 m. rugpjūčio 8 d. Vilnius

Pastaruoju metu sulaukiame daug užsienyje gyvenančių ir dirbančių lietuvių klausimų dėl privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimo ir išvykimo iš Lietuvos deklaravimo.

Pateikiame „Sodros“ specialistų parengtus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir primename, kad bendrą informaciją šiais klausimais galite gauti el. paštu info@sodra.lt arba telefonu +370 5 250 0883, o asmeninę – „Sodros“ interneto svetainėje prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui www.gyventojai.sodra.lt.

Klausimas: Kodėl reikia mokėti PSD įmokas?

Atsakymas: Privalomasis sveikatos draudimas užtikrina asmeniui nemokamą medicinos pagalbą ir gydymą. Įmokos šiam draudimui turi būti mokamos ž kiekvieną asmenį. Skiriasi tik įmokų mokėjimo būdas: pavyzdžiui, pensininkai, vaikai yra draudžiami valstybės lėšomis, už darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, PSD įmokas „Sodrai“ perveda darbdavys ir pan. O nedirbantys ir valstybės lėšomis nedraudžiami žmonės, įmokas turi susimokėti savarankiškai, kad susirgę ar patyrę traumą neturėtų mokėti už gydymą.

 

Klausimas: Kas turi savarankiškai draustis PSD? Kokio dydžio įmokas reikia mokėti?

Atsakymas: Savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu turi draustis tie asmenys, kurie niekur nedirba, nevykdo savarankiškos veiklos, nesimoko ir nėra drausti valstybės lėšomis. Jie kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA).

Iki šių metų liepos 1 d. MMA buvo 350 eurų, taigi, mėnesinė PSD įmoka buvo 31,5 Eur. „Sodra“ PSD įmokas administruoja nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Tad maksimalus susikaupęs PSD įmokų įsiskolinimas „Sodrai“ iki liepos mėnesio yra 6 x 31,5 = 189 eurai. Atkreipiame dėmesį, kad nuo liepos 1 dienos MMA padidėjus iki 380 eurų, mėnesinės PSD įmokos yra 34,20 Eur, todėl įsiskolinimas už septynis mėnesius jau sudarys 223,20 Eur.

Klausimas: Ar galiu nemokėti PSD įmokų, jei gyvenu ir dirbu kitoje šalyje?

Atsakymas: Galite, jei, išvykdami ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, deklaruojate savo išvykimą Gyventojų registrui. Paprasčiausia tai padaryti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų arba nuvykus į savo seniūniją. Asmens išvykimo deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos piliečiai, kad jiems būtų perskaičiuotos PSD įmokos, gali atgaline tvarka deklaruoti išvykimą užpildydami ar patikslindami gyventojo pajamų deklaracijos (GPM308) duomenis tų metų, kuriais jie išvyko iš Lietuvos, tačiau ne ankstesnių kaip 2011 metų. Jeigu gyventojas iš Lietuvos išvyko iki 2011 metų, turėtų būti teikiama 2011 metų galutinai iš Lietuvos išvykstančio gyventojo GPM308 deklaracija.

PSD įmokų Lietuvoje taip pat nereikia, jei asmeniui, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomi kitos ES valstybės narės (ne Lietuvos Respublikos) socialinio draudimo teisės aktai.

Svarbu žinoti, kad „Sodra“, nustatydama prievolę mokėti PSD įmokas ir apskaičiuodama (ar perskaičiuodama) šių įmokų įsiskolinimą, šiais metais taiko laikiną išlygą – atsižvelgia ir į VMI pateiktą pajamų mokesčio deklaraciją. Tačiau jau nuo 2017 metų šios išimties nebeliks ir bus vadovaujamasi tik Gyventojų registrui pateiktomis deklaracijomis.

Klausimas: Kaip deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis?

Atsakymas:

  • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
  • Užpildant GMP308 deklaraciją (7 laukelyje nurodant galutinio išvykimo iš Lietuvos datą ir atitinkamai 8 laukelyje pažymint „X“ – tai reiškia, kad deklaraciją teikia galutinai išvykstantis) ir pristatant tiesiogiai apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai arba nusiunčiant ją paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, Lietuva;
  • Užpildant deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

  1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
  3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Klausimas: Kokius dokumentus reikis pateikti „Sodrai“ įmokų perskaičiavimui, jei išvykimas nebuvo deklaruotas?

Atsakymas: Jei išvykimą deklaruosite Gyventojų registrui, t. y., išvykimas bus skaičiuojamas nuo deklaravimo dienos, tam kad būtų perskaičiuotas įsiskolinimas, „Sodros“ skyriui, administruojančiam Jūsų PSD įmokas, reikia pateikti vieną iš dokumentų, išduodamų socialinį draudimą administruojančių institucijų: formas E101, E102, E103, E104, E106, E205, pažymėjimą A1 ar kitą pažymą, patvirtinančią, kad buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos ES valstybėje narėje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje arba Lichtenšteine.

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ teritorinį skyrių, kurio specialistai patys užprašys kitos šalies institucijos informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Klausimas: Ką daryti, jei atsirado įsiskolinimas „Sodrai“, nors išvykimas buvo nurodytas VMI pateiktoje metinėje gyventojo pajamų mokesčio deklaracijoje?

Atsakymas: Reikia kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSD įmokų pagrįstumą.

Klausimas: Ar reikia PSD įmokas mokėti Lietuvoje individualią (taip pat ir žemės ūkio) veiklą vykdantiems asmenims, jei jie dirba kitoje ES šalyje?

Atsakymas: Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSD įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 formos pažymėjimą, dėl kurio išdavimo reikia kreiptis į tos valstybės instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Klausimas: Kaip galima pasitikrinti, ar nesu skolingas PSD įmokų?

Atsakymas: Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSD valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDV ir mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD skolų, gali internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink.

Nuorodoje skelbiama ir papildoma informacija apie tai, kaip sumokėti sukauptą skolą, įmokų kodai ir pan.

Minėtoms grupėms nepriklausantys asmenys draustumą privalomuoju sveikatos draudimu gali pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/.

Klausimas: Kaip susimokėti PSD įmokas?

Atsakymas: Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Svarbu atsiminti, kad nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka.

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo arba nurodžius jį neteisingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras papildoma našta įrodinėti, kad įmoka buvo sumokėta.

PSD įmokų kodai:

  • 364 – mokant einamąsias PSD įmokas;
  • 365 – mokant įsiskolinimą;
  • 366 – mokant delspinigius.

Klausimas: Kas bus, jei išvykimo nedeklaruosiu ir PSD įmokos nemokėsiu?

Atsakymas: Tuomet ne tik negalėsite naudotis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokamomis paslaugomis ir už jas reikės susimokėti patiems, bet dar ir kaupsite įsiskolinimą, kuris vėliau gali būti priverstinai išieškomas.

Klausimas: Ar sumokėjus einamojo mėnesio PSD įmoką nutrauktas draustumas bus atstatytas?

Atsakymas: Dėl įmokų nemokėjimo nutrauktas draustumas bus atstatytas tik tokiu atveju, jei bus padengta visa iki einamojo mėnesio susidariusi skola. Esant įsiskolinimui, sumokamos įmokos pirmiausia nukreipiamos įsiskolinimui padengti, taigi, jei esate skolingas, pvz. už 2 mėnesius, tai pervedus įmoką už 1 (einamąjį) mėnesį, sveikatos priežiūros paslaugomis negalėsite naudotis, nes įmoka bus užskaityta kaip skolos padengimas.

Klausimas: Kiek gali kainuoti gydymas neturint privalomojo sveikatos draudimo?

Atsakymas: Medicinos paslaugos gali būti labai brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuoja apie 650 Eur, širdies operacija – nuo 3 300 Eur, sudėtingesnės operacijos – per 4 000 Eur, kataraktos operacija – apie 350–450 Eur, kepenų transplantacijos operacijų kaina prasideda nuo 34 000 Eur, kelio ir klubo sąnarių protezavimas (su protezu ir reabilitacija) – nuo 3 000–3 500 Eur, na, o vaistų žarnų karcinomai gydyti kaina gali siekti 30 000 Eur metams, krūties vėžiui gydyti – 35 000 Eur, inkstų vėžiui – 37 000 Eur, vaistai onkohematologinėms ligoms gydyti – 31 000 Eur ir daugiau.

Jei žmogus yra draudžiamas PSD, šios sumos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Sveikatos priežiūros paslaugų kainas galima rasti http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?