PrLB susitikimą šį sekmadienį, spalio 16d. 14h30 Šv. Augustino parapijoje!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

KVIEČIAME į PrLB susitikimą šį sekmadienį, spalio 16d. 14h30 Šv. Augustino parapijoje!

Į susitikimą atvyksta kunigas Mozė Mitkevičius, tad šį kartą ypatingai kviečiame tikinčiuosius Prancūzijos lietuvius (bet ne tik juos!!!)
Artėjant Visų šventųjų šventei, valandą prieš Mišias (nuo 13h30) kunigas klausys išpažinčių. Po Šv. Mišių besidominčius kviesime aptarti Lietuvių Katalikų Misijos rūpesčius. Šiais metais yra galimybė lietuviškai ruošti vaikus pirmajai komunijai. Tad kviečiame dalyvauti ir išreikšti savo lūkesčius!!!

14h30 – Šv. Mišios; 15h30 – Lituanistinės mokyklėlės užsiėmimai vaikams; 16h30 – Pokalbiai prie taurės vyno ir pyrago (nepamirškite atsinešti vaišių).

Susitikimo adresas:
Šv.Augustino Parapija (požeminėje koplyčioje)
Place St. Augustin, įėjimas iš šono, 3 av. César Caire
75008 Paris, metro St-Augustin / St-Lazare

Laukiame Jūsų! PrLB valdyba

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?