Prancūzijos lietuvių bendruomenei paskirtas naujas kunigas iš Romos Vincentas Lizdenis

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Prancūzijos lietuvių bendruomenei paskirtas naujas kunigas iš Romos Vincentas Lizdenis
Prancūzijos lietuvių bendruomenei paskirtas naujas kunigas iš Romos Vincentas Lizdenis

Garbė Jėzui Kristui!
Mieli Paryžiaus lietuviai,
Neįprastu mums visiems laiku praėjusį gegužės mėnesį mane pasiekė vyskupų kvietimas sutikti prisidėti prie Paryžiaus lietuvių sielovados. Apmąstydamas kvietimą supratau, kad tai tebus vienas kitas trupinėlis, kuriuo galėsiu pasitarnauti, maldoje šitą kvietimą priėmiau kaip Dievo dovaną ir sutikau. Iš savo mažos gyvenimo patirties esu tikras, kad Dievas yra paruošęs labai daug dovanų jumyse, sustiprinsite mano tikėjimą ir būsite didelė pagalba mano kunigystės kelyje. Tęsiantis sudėtingoms sąlygoms, kurios neleidžia paprastai atkeliauti iki Jūsų, kreipiuosi į Jus šiuo laišku.
Pirmiausia noriu Jus patikinti, kad jau esate mano maldose. Ypač melsiuosi už Jus sekmadieniais, visą šią mūsų kelionę ir Jūsų gyvenimus pavedžiau Dievui kukliose Šv. Mišiose lietuvių kolegijos koplytėleje rugsėjo 27 d., tą dieną Bažnyčia mini Šventąjį Vincentą Paulietį, kurio relikvijos yra vienoje Paryžiaus bažnytėleje. Tikiu, kad Jis mus galingai užtars iš Dangaus. Kiekvieną mėnesį, net jei ir negalėsiu atvykti į Paryžių, aukosiu Šventąsias Mišias už Jus ir Jūsų intencijas. Jos bus aukojamos arba Jūsų susirinkimo dieną, arba dienomis aplink. Noriu padrąsinti, kad mano nurodytu el. pašto adresu atsiųstumėte savo intencijas toms Mišioms. Nebijokite, drąsiai rašykite. Lapkričio mėnesį būtinai pasimelsim už amžinybėje esančius mūsų artimuosius, lauksiu Jūsų atsiųstų vardų. Šalia to, visada lauksiu Jūsų prašymų melstis už Jūsų rūpesčius ir džiaugsmus – nepasilikite juose vieni, leiskite prisijungti nors viena rožinio malda ar bent skubia Sveika Marija, tik perskaičius Jūsų laišką. Leiskite man žinoti, jei kažkas iš Jūsų sergate, ar serga Jūsų artimieji ir Jūs dėl to nerimaujate – man bus brangu pasimelsti kartu, kad ir iš toli.
Žinau, kad turite tikrai puikių dvasininkų Paryžiuje, iš kurių sulaukiate dvasinės pagalbos. Vis dėlto, jei kažkas iš Jūsų norėtų pasikalbėti su kunigu, o nerandate kur, arba žinote Paryžiaus lietuvį, kuris ieško ir neranda, kiekvienams stengsiuosi atrasti laiko pasikalbėti, kad ir nuotoliniu būdu. Galime susiskambinti telefonu, taip pat esu pasiekiamas ir Messenger arba Whatsapp. Kai bus galima atvykti į Paryžių, sudėliosime planus iš anksto taip, kad žinotumėte, kada atvykstu, kad galima susitarti laiką pokalbiui ar išpažinčiai. O ir be atskiro susitarimo būdamas Paryžiuje stengsiuosi paskirti laiką ir visiems paskelbti, kada lauksiu Jūsų pokalbiui ar išpažinčiai. Galiausiai tai visada bus viena iš mano intencijų maldoje už Jus, kad visada pasitikėtume Dievo Gailestingumu.
Mes visi turime begalę klausimų Bažnyčios ir tikėjimo temomis, taigi lauksiu ir Jūsų elektroninių laiškų su tokiais klausimais. Stengsiuosi, ką žinodamas, atsakyti, o ko nežinosiu – ieškosiu atsakymo kartu. Nebijokite parašyti savo abejonių, išreikšti savo nusivylimų, esu tam, kad Jūs išklausyčiau. Manęs tikrai nenugąsdins laiškas: „Kunige, man sunku pakęsti Bažnyčią…“ ar panašiai. Mūsų visų dienos pilnos įvairiausių patirčių, dalinkimės ir ieškokim išeities kartu. Daugelis Jūsų auginate vaikus, o jie taip pat turi įvairiausių klausimų, taigi siųskite ir tuos klausimus, o aš pabandysiu kaip įmanoma aiškiau atsakyti ir Jūsų vaikams. Kai džiaugsimės pavasariu, po Šventųjų Velykų būtinai ypatingai melsimės už Jūsų vaikų pašaukimo ieškojimus.
Suprantu, kad kol kas šitai bendrystei su Jumis esu skirtas šiems metams. Kaip jau sakiau, juos priimu kaip dovaną. Tas laikas yra trumpas, o juo labiau turintis savo komplikacijų, bet būkim pirmiausia maldos bendrystėje, tada išsaugokim viltį ir dėkokim už visus gyvus susitikimus. Kai man kils kokių naujų idėjų, aš su Jumis būtinai pasidalinsiu, taip pat laukdamas ir Jūsų pasiūlymų.
C. S. Lewis karta savo knygoje „Ištvertas sielvartas“ įsirėžė mano atmintin su sakiniu: „Man reikia Kristaus, o ne kažko panašaus į Jį“. Mums visiems reikia.
Maldoje iš toli Jūs laiminu +

Kun. Vincentas Lizdenis
vincentas.lizdenis@gmail.com
+370 620 54243

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?