Pr. J.Petrošiaus mokyklos prieš VELYKINIS susitikimas, margučių ridenimo varžybomis, lietuviškos mišios

Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje
Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje

Pr. J.Petrošiaus mokyklos prieš VELYKINIS susitikimas, margučių ridenimo varžybomis, lietuviškos mišios
Pr. J.Petrošiaus mokyklos prieš VELYKINIS susitikimas, margučių ridenimo varžybomis, lietuviškos mišios

The event is finish

Vėl pavasaris pas mus. Laikas puošti margučius.
Kovo 24d susitiksime pamokėlėje. Bet, netik! Kviečiame visus į pavasarinę, prieš Velykinę šventę.
Jos programoje gražiausio, originaliausio ir tautiškiausio margučių rinkimai. Vertinimas vyks pagal amžiaus kategorijas. Galiausiai, visi galėsime išbandyti savo jėgas tradiciniame ridenimo turnyre.
Tad atsineškite 4 margučius : 1- konkursui, kiti 3 ridenimui.

Ievos klasės mokiniai turės ypatingą svečią, Aurimą Dilienę, kuri praves pamoką tema “Emocijos ir jų paskirtis. Darbas/susipažinimas/ praktika su metaforinėmis kortelėmis.”

Šventės eiga:
12h30 – 13h15: pamokos
13h30 – 14h30: šventė

14h30 – lietuviškos mišios

Saint Augustin požeminė koplyčia (8 Av. César Caire, 75008 Paris)

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?