PLB koncertas

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

PLB koncertas
PLB koncertas
2015 metų liepos 14-17 d. Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XV Seimas. Laukiame visų 42 kraštų atstovų Seime. Pabaigsime savo darbą liepos 17 d., o tai – Pasaulio lietuvių vienybės diena! Diena – verta didelės šventės. Šventės, kuriai viso pasaulio lietuviai susiburs savo Tėvynėje. Šia proga, atsisveikinanti XIV PLB valdyba, rengia šventinį koncertą.
KONCERTAS
Į Pasaulio lietuvių dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 25-mečiui skirtą užsienio lietuvių koncertą 2015 m. liepos 17 d. norime pakviesti Jūsų šalyse gyvenančius lietuvius, lietuvių kilmės vaikus, moksleivius, meninius kolektyvus, vokalinius ansamblius, šokėjus, skaitovus. Kviečiame saviveiklinius ir profesionalius atlikėjus, ir prašome kraštų LB valdybų aktyviai įsijungti į dalyvių siūlymą, bei Koncerto programos kūrimą.
Pradinė informacija:
– Iki 2015 m. kovo 31 d. Bendruomenės atsiunčia informaciją apie deleguojamus Koncertui dalyvius ir vaizdo ar garso įrašą (ar nuorodą į Youtube) atrankai į PLB Atstovybę Lietuvoje (Virginijai Grybaitei – el. paštas: vigryb@lrs.lt )
– Komisija 2-3 savaičių laikotarpyje atlieka dalyvių atranką ir praneša bendruomenėms atrankos rezultatus.
– Krašto LB turės pasirūpinti atrinktų dalyvių kelione į Lietuvą. Honorarai dalyviams nebus mokami.
– Koncerto organizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu liepos 15-17 dienomis. Nakvynė numatoma Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje (Dzūkų g. 43). Bus pasirūpinta ir vaikus lydinčiu suaugusiu globėju.
– Bus ruošiamas Koncerto bukletas.
Iškilus bet kokio pobūdžio klausimams prašom kreiptis į PLB Valdybos vicepirmininką Gintautą Želvį, el. paštas: gintautaszelvys@mail.ru
Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo!
Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve