PLB akcija IŠSAUGOKIME ŽURNALĄ „PASAULIO LIETUVIS”!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

MIELI TAUTIEČIAI, KRAŠTŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKAI,

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ NEBETURI FINANSINIŲ GALIMYBIŲ TOLIAU LEISTI NUO 1963 M. BE PERTRAUKŲ GYVUOJANTĮ ŽURNALĄ “PASAULIO LIETUVIS”.

VISIŠKAI NUTRŪKO KELIS METUS GELBĖJUSI PARAMA IŠ VISŲ INSTITUCIJŲ.

Jau keletą kartų buvo išreikštas susirūpinimas „Pasaulis lietuvio“ likimu ir pažymėta jo svarba užsienio lietuvių gyvenime. 2015 metų vasarą PLB XV Seimo dalyviai vieningai pasisakė, kad žurnalo leidyba būtų tęsiama, bet po nuolatiniu prašymų el. paštu, paštu, mūsų portaluose ir FB paskyrose, prenumeruojančiųjų mažėja.

„Pasaulio lietuvį“ galime išsaugoti tik PRENUMERATORIŲ, AUKOTOJŲ, RĖMĖJŲ IR REKLAMOS DĖKA. Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad leidyba, kuriai šiais metais REIKIA DAR 20 000 EURŲ, nenutrūktų.

PRAŠOME JŪSŲ SKUBIOS PAGALBOS IKI KOVO 1 D.
Dedame visas pastangas po vasario mėnesio išleisti likusius aštuonis šių metų numerius. Visas jūsų paramos aukas paskelbsime ir panaudosime tolimesnei žurnalo ar, pagal kovo 1 d. susiklosčiusią finansinę situaciją, metraščių leidybai. PLB Valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija bus DĖKINGA už kiekvieną gautą centą.
Prenumeratos ir aukojimo informacija: http://pasauliolietuvis.lt/?page_id=103

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Nuoširdžiai dėkoju už paramą “Pasaulio lietuviui”.
pasaulio lietuvis zurnalas
Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve