Piniginės ligos išmokos Prancūzijoje

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Kada turite teisę gauti pinigines ligos išmokas?

Piniginės ligos išmokos (kasdienės išmokos) gali būti skiriamos asmenims, kuriems gydytojas nustato nedarbingumą. Šių išmokų dydis atitinka tam tikrą procentą nuo negautų pajamų.

Visi pagal darbo sutartis dirbantys asmenys turi teisę gauti kasdienes išmokas nedarbingumo dėl ligos laikotarpiu pradedant nuo ketvirtos nedarbingumo dienos.

Bedarbio pašalpą gaunantys asmenys taip pat turi teisę gauti kasdienes išmokas. Praradus apdraustojo asmens statusą pagal socialinės apsaugos sistemą, Jūsų teisės gauti pinigines ligos išmokas išlieka metus, jei netampate kitos draudimo sistemos nariu.

Amatininkai, prekybininkai ir pramonės sektoriaus darbuotojai taip pat gali gauti kasdienes išmokas ligos atveju, tačiau šios išmokos šiek tiek skiriasi nuo mokamų pagal darbo sutartis samdomiems asmenims.

Reikalavimų atitikimo kriterijai

Kasdienės išmokos mokamos, jei įvykdyta įmokų mokėjimo arba minimalaus darbo laikotarpio sąlyga. Prireikus, kasdienes išmokas norinčius gauti asmenis sveikatos draudimo įstaiga gali pakviesti atlikti medicininę apžiūrą.

Ką apima?

Kasdienė išmoka sudaro tam tikrą procentą (50 % arba 66,66 % tuo atveju, kai gavėjas turi tris vaikus, nuo 31 nedarbingumo dienos) nuo ankstesnių pajamų (dienos darbo užmokesčio), neviršijančių nustatytų ribų.

Kaip galima gauti pinigines ligos išmokas?

Nedarbingumo atveju (jam prasidėjus arba pratęsiant ankstesnį nedarbingumo

laikotarpį) Jūs privalote:

užpildyti gydytojo pateiktą nedarbingumo formą ir pirmuosius du šio dokumento lapelius per 48 valandas nusiųsti savo sveikatos draudimo įstaigai, o trečiąjį lapelį – savo darbdaviui, jei dirbate pagal darbo sutartį.

Papildomas draudimas

Jeigu nesate apdraustas kolektyviniu papildomu draudimu per savo darbdavį arba bendrovę, galite apsidrausti papildomu draudimu per savidraudos įstaigą, socialinės

rūpybos įstaigą arba draudimo bendrovę, kad būtų papildyta pagal privalomąjį draudimą skiriamos kasdienės pašalpos suma.

 

Šiame vadove pateikta informacija buvo parengta ir atnaujinta glaudžiai bendradarbiaujant su Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (Mutual

Information System on Social Protection, MISSOC) nacionaliniais pranešėjais. Daugiau informacijos apie MISSOC tinklą rasite internete

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=815).

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve