Paskutinis 2023 metų susitikimas Paryžiuje – koncertas, arkivyskupo lietuviškai aukojamos mišios, vaikų spektaklis ir pokalbiai prie vyno taurės

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Paskutinis 2023 metų susitikimas Paryžiuje – koncertas, arkivyskupo lietuviškai aukojamos mišios, vaikų spektaklis ir pokalbiai prie vyno taurės
Paskutinis 2023 metų susitikimas Paryžiuje – koncertas, arkivyskupo lietuviškai aukojamos mišios, vaikų spektaklis ir pokalbiai prie vyno taurės

The event is finish

Gruodžio 17d (sekmadienį), kviečiame į šventinį bendruomenės susitikimą Saint Augustin parapijoje Paryžiuje
14h10 Birutės Gambus vadovaujamo choro “Lietuvaitė” įžanginis koncertas

14h30 Šv. Mišios aukojamos arkivyskupo Liongino Virbalo,  kuris atsakingas už lietuvius tikinčiuosius užsienyje, ir mūsų kun. Jaceko. Po mišių bus galima įsigyti kalėdaičių.
16h Prelato J. Petrošiaus lituanistinės mokyklos Paryžiuje vaikų spektakliai ir dovanos su Kalėdų Seneliu.
17h-18h30 pokalbiai prie vyno taurės. Vaišės suneštinės.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve