Paryžiuje – visuotinis Prancūzijos lietuvių suvažiavimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimo proga, kovo 7 dieną Paryžiuje Lietuvos ambasada Prancūzijoje kartu su Prancūzijos lietuvių bendruomene ir Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga surengė visuotinį Prancūzijos lietuvių suvažiavimą, į kurį užsiregistravo virš 400 lietuvių ir jų šeimų narių iš visos Prancūzijos.
„Paryžiuje atkurtos Nepriklausomybės trisdešimtmetį švenčiame sutelkdami visus Prancūzijos lietuvius, nes mums tai – laisvės ir vienybės šventė. Norime, kad šventė būtų visiems – vaikams, jaunimui ir visai lietuvių bendruomenei Prancūzijoje“, – sveikindamas renginio dalyvius sakė Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas. Ambasadorius taip pat apdovanojo ilgametę Prancūzijos lietuvių bendruomenės narę, lietuviškos sekmadieninės mokyklėlės vadovę Ingą Kvietelaitienę, įteikdamas jai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirto garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalį.

Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Emilija Pundziūtė-Gallois pažymėjo, kad didžiulis į renginį užsiregistravusių žmonių skaičius rodo, kad, nepaisant to, jog gyvena toli nuo tėvynės, lietuviai turi meilės savo šaliai ir kultūrai, jie mėgsta burtis ir puoselėti tarpusavio ryšius. „Tokiuose renginiuose mane labiausiai džiugina lietuvių bičiulystė ir tamprus ryšys su savąja kultūra“, – teigė E. Pundziūtė-Gallois.

Visuotinio suvažiavimo svečiai dalyvavo Andriaus Mamontovo koncerte. Renginio išvakarėse ambasadoje vyko A. Mamontovo susitikimas su Paryžiaus profesionalų klubo, vienijančio virš 100 Prancūzijoje gyvenančių ir dirbančių lietuvių, nariais.

Ypatingo mažųjų lietuvių bendruomenės narių ir jų tėvelių susidomėjimo sulaukė Paryžiuje gyvenančios ir kuriančios knygų dailininkės Elenos Selenos meninės dirbtuvės. Taip pat buvo surengtas Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos protmūšis, kuriame ypatingas dėmesys buvo skirtas Kovo 11-ajai ir Lietuvos ryšiams su Prancūzija. Iš Vilniaus atvykę profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ atstovai pristatė puikias tobulėjimo bei darbinės patirties įgijimo įvairiausiose Lietuvos valstybinio sektoriaus institucijose galimybes.

Renginio dalyviai buvo pakviesti į Prancūzijoje gyvenančios menininkės Jolitos Renė projekto – lietuvių fotografo A. Kunčiaus fotografijų ir video montažo „Laisvės sekmadieniai“ peržiūrą bei buvusio ilgamečio lietuvių bendruomenės Prancūzijoje pirmininko Lino Maknavičiaus projekto „Lietuviškas Paryžius“ pristatymą.

 

Šaltinis https://fr.mfa.lt/fr/lt/

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?