Paryžiuje pagerbti Lietuvai nusipelnę iškilūs Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikėjai Ričardas Bačkis ir Perkūnas Liutkus

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Gruodžio 15 d. tradicinio Kalėdinio Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimo Paryžiaus Šv. Augustino bažnyčioje metu surengta iškilių bendruomenės veikėjų – Ričardo Bačkio (post mortem) ir Perkūno Liutkaus – pagerbimo ceremonija.

Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas įteikė Ričardui Bačkiui ir Perkūnui Liutkui skirtus Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalius. Ričardo Bačkio apdovanojimą po mirties atsiėmė jo vaikai Rimvydas Bačkis ir Daina Bačkis.
“Šiandien pagerbiame dvi nepaprastai ryškias asmenybes, kurie net ir geležinės uždangos laikais tikėjo Lietuvos nepriklausomybe, vėliau dirbo atkuriant ją ir visada išliko tikri savo Tėvynės patriotai. Tai įkvepiantis pavyzdys visiems šiandienos lietuviams, gyvenantiems svetur, “ – teigė ambasadorius.

Ričardas Bačkis buvo atkaklus kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos pavergtos, laisvės trokštančios tautos balsas išeivijoje, Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, tarptautinių Lietuvos laisvinimo akcijų dalyvis ir organizatorius. Jis per penkis okupacijos dešimtmečius išlaikė pabėgėlio pasą ir Lietuvos pilietybę niekada neprisiimdamas esminių įsipareigojimų jokiai kitai valstybei. 1989 m. Ričardas Bačkis atsisakė profesinės veiklos, kad visas jėgas skirtų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei jo siekių pristatymui Prancūzijos vyriausybei. 1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, R. Bačkiui buvo pavestos Lietuvos Respublikos delegato Prancūzijoje funkcijos. 1994–1998 m. Ričardas Bačkis ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas šioje šalyje. Pabaigęs kadenciją jis tęsė tarptautinių santykių stiprinimo veiklą organizuodamas menininkų kultūrinius mainus, ilgus metus buvo Oskaro Milašiaus draugijos pirmininkas. Palaikė kitas su Lietuva susijusias asociacijas, remdamasis turimais ryšiais, siekė Lietuvos integracijos Vakarų tarptautinėse institucijose. Atstovaudamas Lietuvos pramonininkų konfederacijai, prisidėjo prie ekonominių ryšių su Prancūzija plėtros.

Prieškario Lietuvos diplomato Antano Liutkaus sūnus Jonas Perkūnas Liutkus visą gyvenimą buvo aktyvus Prancūzijos lietuvių bendruomenės narys. 1963 m. buvo išrinktas į Prancūzijos lietuvių bendruomenės valdybą, buvo atsakingas už jaunimo klausimus. 1994-1999 metais vadovavo Prancūzijos lietuvių bendruomenei, vėliau buvo Prancūzijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas. Atkūrus nepriklausomybę, J. P. Liutkus aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos politikais, prisidėjo rengiant ir organizuojant pirmuosius nepriklausomos Lietuvos vadovų vizitus į Prancūziją, jų susitikimus su Prancūzijos Prezidentais Fransua Miteranu ir Žaku Širaku. Bendradarbiavo su Lietuvos diplomatais ir pareigūnais jiems rengiant vizitus, darbinius susitikimus Prancūzijoje. Palaikė ryšius su Prancūzijos politikais, pareigūnais, žurnalistais, su jais dalinosi ir skleidė informaciją apie Lietuvą. J. P. Liutkus išsaugojo ir sutvarkė tėvo diplomato Antano Liutkaus archyvus, tarpukario Lietuvos ambasados Paryžiuje vėliavą ir perdavė juos Lietuvai.

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimas yra įsteigtas šiemet siekiant įvertinti diasporos indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą ir paminėti Pasaulio lietuvių metus. Garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu ir medaliu kasmet bus pagerbiami Lietuvos diasporos atstovai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės Lietuvoje kūrimą.

Informacija

http://www.urm.lt/fr/lt/naujienos/paryziuje-pagerbti-lietuvai-nusipelne-iskilus-prancuzijos-lietuviu-bendruomenes-veikejai-ricardas-backis-ir-perkunas-liutkus

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?