Paryžiaus europiečių taryba

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Europiečiai gyvenantys, dirbantys, studijuojantys arba turintys pastovią veiklą Paryžiaus mieste kviečiami tapti Paryžiaus europiečių tarybos nariais. Paryžiaus europiečių tarybos nariai galės teikti nuomones ir pasiūlymus Paryžiaus miesto tarybai dėl joje svarstomų klausimų, susijusių su Paryžiaus miesto tarptautiniais ryšiais, turizmu, užsieniečių priėmimu ir integracija ar užklasinės veiklos su europine tematika ir t.t.

Kandidatai turi atitikti šias sąlygas:

būti ES valstybės piliečiai;

būti ne mažiau 18 metų amžiaus;

turėti stiprų ir pastovų ryšį su Paryžiumi.

Daugiau informacijos būtų galima rasti Paryžiaus merijos interneto svetainėje: https://www.paris.fr/projetinclude taip pat socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter: @ProjetInclude.

Užpildyti ir pateikti kandidato į Paryžiaus europiečių tarybą anketą galima tiesiogiai aukščiau nurodytoje Paryžiaus merijos interneto svetainėje. Kandidatūros į Paryžiaus europiečių tarybą teikiamos iki šių metų lapkričio 15 d. imtinai.

Tikiu, kad atsiras lietuvių, kuriuos sudomintų ši graži Paryžiaus merijos iniciatyva. Galbūt galėtumėte šia informacija pasidalinti su Paryžiuje gyvenančiais, dirbančiais ar studijuojančiais tautiečiais.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?