NEMOKAMA VAIKŲ VASAROS STOVYKLA „LIETUVA- ESI, BUVAI IR BŪSI!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA „LIETUVA- ESI, BUVAI IR BŪSI!

DATA: 2016 m. liepos 4 – 13 dienomis (10 dienų trukmės)

Vilniaus lietuvių namai – unikali, besimokanti, moderni gimnazija ugdanti į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus (tremtinių ir represuotųjų palikuonys), iš užsienio atvykstančių bei parvykstančių, ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikus, padedanti išsaugoti tautinę tapatybę ir integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą, siekianti tapti visų lietuvių bendruomenių užsienyje namais. Gimnazijoje vaikai įgyja išsilavinimą, giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, perima vertybes ir tradicijas. Vilniaus lietuvių namų bendruomenė siekia plėsti mokyklos veiklą ir mano, kad vasaros atostogų metu tikslinga organizuoti stovyklą, į kurią galėtų atvykti etninių žemių, esančių dabartinėje Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos teritorijose lietuviškų bendruomenių vaikai, kurie nelanko lietuviškų mokyklų, bet norėtų išmokti lietuvių kalbos, domisi Lietuvos istorija, kultūra. Nors lietuvių bendruomenių nariai stengiasi išlaikyti, puoselėti lietuvių kalbą, papročius, kultūrą, tačiau jų vaikai, neturi daug galimybių pažinti lietuvių kultūrą bei kalbą, nes juos supa kita kalbinė ir kultūrinė aplinka.

Į gimnazijos organizuojamą vasaros stovyklą kviečiami lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei etninių žemių lietuvių vaikai, lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokiniai. Kiekvienais metais renkama vis kita vaikų grupė, tačiau, esant laisvų vietų, gali atvykti ir jau buvę stovyklautojai. Kiekvieną dieną numatomos integruojamosios kultūrinės veiklos, ekskursijos, kuriose persipina Lietuvos istorija ir kultūra. Taip pat kasdieną vyksta trumpi (iki 2 akad. val.), linksmi, nuotaikingi lietuvių kalbos ir etnokultūros užsiėmimai. Kai kurios veiklos rengiamos Tuskulėnų dvaro muziejuje, Jaunųjų gamtininkų stotyje, etninės kultūros centre, Operos ir baleto teatre. Vaikams suteikiama galimybė aplankyti pirmąją Lietuvos sostinę Kernavę, Trakus, susipažinti su Vilniaus senamiesčio istorija.

Stovyklos kalba – lietuvių. Stovyklos metu bus skatinama vaikų iniciatyva, sukurta erdvė asmens saviraiškai, tobulės vaikų gebėjimas bendrauti lietuvių kalba.

!!! STOVYKLA NEMOKAMA

Į STOVYKLĄ PRIIMAMI VAIKAI, KURIUOS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAI, VADOVAI, BENDRUOMENIŲ PIRMININKAI NORĖTŲ PASKATINTI UŽ LABAI GERĄ IR AKTYVIĄ VEIKLĄ MOKYKLOJE, BENDRUOMENĖJE (KONKURSŲ LAUREATAI, LABAI GERAI BESIMOKANTYS, AKTYVIAI DIRBANTYS BENDRUOMENĖSE IR PAN.) REIKALINGA LITUANISTINĖS MOKYKLOS AR BENDRUOMENĖS PIRMININKO REKOMENDACIJA (Siųsti kartu su užpildyta anketa. Prašome siųsti skanuotus dokumentus, kad būtų matyti parašai, antspaudai)

TIKSLAS

Skatinti lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei etninių žemių vaikus, lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokinius pažinti ir puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą bei Lietuvos istoriją.

UŽDAVINIAI

  1. Padėti pažinti lietuvių kalbos ir lietuviško žodžio grožį, didingumą ir subtilumą.
  2. Atskleisti lietuvių tautos kultūrą per dailę, šokį ir teatrą.
  3. Pagilinti Lietuvos istorijos žinias.

DALYVIAI

Lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys bei etninių Lietuvos žemių vaikai, aktyvūs lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokiniai, kuriuos rekomenduoja užsienio lietuvių bendruomenės, lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokytojai.

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

Vilniaus lietuvių namai – stovyklos organizatorius ir vykdytojas.
Švietimo ir mokslo ministerija – pagrindinis finansuotojas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – partneris, dalininis finansuotojas.
Užsienio reikalų ministerija – partneris, dalinis finansuotojas.
Užsienio lietuvių bendruomenės – reklamuoja stovyklą bendruomenėse, padeda atrinkti vaikus į stovyklą, projekto veiklų stebėtojai ir vertintojai.

 

SUSIDOMĖJUSIUS PRAŠOME UŽPILDYTĄ ANKETĄ Dalyvio anketa SIŲSTI IKI BIRŽELIO 13 D.: centras@lnamai.lt, asta@lnamai.lt

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?