Mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas
Mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas
LR Švietimo ir mokslo ministerija SKELBIA KONKURSĄ MOKSLO PREMIJOMS, SKIRIAMOMS LIETUVIŲ KILMĖS mokslininkams ir Lietuvos Respublikos PILIETYBĘ TURINTIEMS MOKSLININKAMS, gyvenantiems užsienyje, gauti.

Užsienio šalių lietuvių bendruomenės, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kviečiamos teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.

Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje bei lietuvių kilmės asmenys.

Konkurso metu numatoma skirti 3 iš galimų 5 premijų:

– Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

– Premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;

– Premija už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 3 800 Eur. Paraiškos ir dokumentai priimami iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai
Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve