Mirė J.E. Ričardas Bačkis

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Kviečiame Ričardą Bačkį prisiminti Paryžiuje lapkričio 24 d. 11 val. Saint Ignace bažnyčioje už jo vėlę aukojamose Mišiose. Adresas: 33 rue de Sèvres, 75006 Paris
Taip pat: Lapkričio 20-22 d. nuo 10 iki 19 val. Lietuvos ambasadoje Paryžiuje (22, bd de Courcelles, 75017 Paris) bus atvira užuojautų knyga.

2019 m. lapkričio mėn. 19d.
In memoriam diplomatui

Ričardui BAČKIUI

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riteris*
Prancūzijos Garbės legiono ordino Komandoras

 

Eidamas 86-uosius mirė išeivijos veikėjas, Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos
ambasadorius Prancūzijoje – Ričardas BAČKIS.
Ričardas Bačkis gimė 1934 m. spalio 23 d. Kaune. Tėvą Stasį Antaną Bačkį paskyrus į diplomatinę tarnybą Paryžiuje, su šeima išvyko į Prancūziją, kur ir pasiliko sovietams okupavus Lietuvą. Įgijo Paryžiaus politikos mokslų instituto (Sciences Po) diplomą, teisės magistro laipsnį Sorbonos teisės ir ekonomikos fakultete (DES) bei Paryžiaus verslo administravimo instituto (IAE) diplomą. Po
studijų dirbo tarptautinėje kompanijoje „Unilever“ – iš pradžių Roterdamo ir Londono būstinėse, trejus metus Ispanijoje, vėliau su specialiomis užduotimis įvairiose Europos šalyse.

Tėvas, sovietų okupacijos metais tapęs nepriklausomos Lietuvos diplomatijos vadovu, perdavė sūnums Ričardui ir Audriui (vėliau – Vilniaus arkivyskupui, Kardinolui), meilę Bažnyčiai ir Tėvynei. Ričardas buvo aistringas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos
pavergtos, laisvės trokštančios tautos balsas išeivijoje. Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, tarptautinių Lietuvos laisvinimo akcijų dalyvis, Ričardas per penkis okupacijos dešimtmečius išlaikė pabėgėlio pasą ir Lietuvos pilietybę niekada neprisiimdamas esminių
įsipareigojimų jokiai kitai valstybei. Ričardas Bačkis vedė lietuvaitę Živilę Bernotaitę, su kuria susilaukė keturių vaikų: Vytauto, Rimvydo, Andriaus ir Dainos.
1989 m. Ričardas Bačkis atsisakė profesinės veiklos, idant visas jėgas skirtų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei jo siekių pristatymui Prancūzijos vyriausybei. 1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, jis tapo Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Lansbergio ir
Lietuvos vyriausybės atstovu Prancūzijoje. 1994–1998 m. Ričardas Bačkis ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas šioje šalyje.
Pabaigęs kadenciją jis tęsė tarptautinių santykių stiprinimo veiklą organizuodamas menininkų kultūrinius mainus, ilgus metus buvo Oskaro Milašiaus draugijos pirmininkas. Palaikė kitas su Lietuva susijusias asociacijas, savo ryšių dėka siekė Lietuvos integracijos Vakarų tarptautinėse institucijose, atstovaudamas Lietuvos pramonininkų konfederacijai** prisidėjo prie ekonominių ryšių su Prancūzija plėtros.
Pažinoję Ričardą Bačkį atmins jį kaip stiprią asmenybę, Lietuvos patriotą ir mylintį tėvą.
*2001 m. Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu, už uolų ir sąžiningą darbą valstybei bei visuomeninę veiklą, R.Bačkis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus ordinu.
**2001 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija R. Bačkį paskyrė garbės ambasadoriumi Prancūzijoje.
Atsisveikinti su velioniu galima Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje jis bus pašarvotas
penktadienį lapkričio mėnesio 22d., nuo 16 iki 20 val., šeštadienį 23d. nuo 9 val.


Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį 23d., 11 val.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

Nuotrauka : Delfi.lt

Maybe you like also
Bojanus dokumentinio filmo peržiūra ir diskusija Strasbūre
2024-06-04
18:30
Strasbourg
Gegužės 29d. Mettis Quartet Jazz koncertas Strasbūre
2024-05-29
20:00
strasbourg
Artimiausi renginiai
GEGUŽĖS
30
BIRŽELIO
08
10:00
Gare de L'Étang-la-Ville
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve