Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę naujai steigiamoje Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuo 2018 m. gruodžio 3 d.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

 1. padeda atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių EBPO atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
 7. formuoja atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. raštu ir žodžiu atlieka vertimus iš lietuvių į anglų kalbą ir iš anglų į lietuvių kalbą, iš lietuvių į prancūzų kalbą ir iš prancūzų į lietuvių kalbą;
 12. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 13. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 14. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 15. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis ir mokamas nustatyto dydžio atlyginimas.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. spalio 30 d. 18.00 val. (Paryžiaus laiku) elektroniniu paštu amb.fr@urm.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2018 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje patalpose arba telefonu/Skype.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu amb.fr@urm.lt.

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve