Lietuvoje studijuojantys išeivijos palikuonys kviečiami teikti prašymus valstybės paramai gauti

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Nuo sausio 25 d. iki vasario 20 d. išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, galės pretenduoti į Valstybinio studijų fondo teikiamą dviejų rūšių paramą – stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką.

Teisę gauti šią paramą turi pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai-išeivijos palikuonys, paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studijuojančiuosius pirmąjį semestrą pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijose, taip pat – pretenduojančiuosius gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentui, kuris Lietuvoje studijuoja tos šalies, iš kurios atvyko, kalbą.

Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 eurai per mėnesį). Ji skiriama kiekvieną semestrą konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.

Socialinė išmoka (nuo 202,73 iki 318,58 eurų) skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti minėtą paramą, nuo sausio 25 iki vasario 20 d. privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) interneto tinklalapyje, užpildyti ten esančią nustatytos formos paraišką, autorizuodamiesi per savo elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti to krašto, iš kurio atvyko, lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.

Taip pat išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pirmą kartą besikreipiantys dėl šios paramos, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau trejų metų gyveno užsienyje ir Lietuvoje atvyko mokytis ne į žemesnę kaip aštunta mokyklos klasę.

Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Daugiau informacijos: www.vsf.lt/index.php?id=2219

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve