Kvietimas į tarptautinę 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko parodą “Tau, Mamyte”

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

TARPTAUTINIO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO

„TAU, MAMYTE!“

SĄLYGOS

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Tarptautinio 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte” (toliau – Konkurso) sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, reikalavimus darbams, organizavimo tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.
 2. Konkurso organizatoriai Rokiškio rajono pradinių klasių metodinė taryba, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio r. Obelių gimnazija (toliau – Organizatorius).
 3. Konkurso partneris – UAB „Šviesa“.

II.KONKURSO tikslai

 1. Konkurso tikslai:

4.1. ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą mamai;

4.2. ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo kultūrą;

4.3. skatinti kūrybinius gebėjimus

III. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir Latvijos respublikų bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo klasių mokiniai bei užsienio lietuviškų mokyklų pradinio ugdymo klasių mokiniai.
 2. Konkursinį darbą dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kokiu būdu atliko užduotį.
 3. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

7.1. 1 klasės mokiniai;

7.2. 2 klasės mokiniai;

7.3. 3 klasės mokiniai;

7.4. 4 klasės mokiniai.

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Konkursui teikiami originalūs statiniai paveikslėliai, skirti Motinos dienai, sukurti tik piešimo programa, nesinaudojant piešimo programose pateiktais paruoštais objektais (pvz.: žvaigždutė, mėnulis ar pan). Statinis vaizdas – tai vientisas nesikeičiantis paveikslas.
 2. Kompiuteriniame atviruke gali būti savos kūrybos tekstas. Jei tekstas nėra savos kūrybos, būtina nurodyti autorių.
 3. Konkursui teikiami darbai JPG formatu. Failo pavadinimas – atviruko autoriaus vardas ir pavardė, brūkšnelis apačioje, klasė, brūkšnelis apačioje, tikslus mokyklos pavadinimas, brūkšnelis apačioje, mokytojas Vardas Pavardė. (Vardas Pavardenis_4kl_Mokykla_mokytojas Vardas Pavardė jpg). Ten, kur dedami brūkšneliai tarpų nereikia.
 4. Leidžiama pateikti kolektyvinius darbus, kurių teksto ir piešinio autoriai būtų du mokiniai.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

12.Vienai mokyklos klasei leidžiama pateikti ne daugiau dviejų darbų kiekvienoje amžiaus grupėje.

 1. Konkurso dalyviai iki balandžio 21 d. turi registruotis https://taumamyte.wordpress.com (1 priedas) ir siųsti darbus el. paštu taumamyte@gmail.com. Registracijoje būtina teisingai nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą, ugdymo įstaigos pavadinimą. Konkurso dalyvius registruoja ir darbus siunčia mokytojai. Už klaidingai užpildytą anketą konkurso organizatoriai neatsako.
 2. Darbai vertinami balandžio 24–28 dienomis.
 3. Konkurso rezultatai skelbiami gegužės 2 d. https://taumamyte.wordpress.com tinklalapyje.
 4. Konkurso darbai publikuojami gegužės 2–26 d. https://taumamyte.wordpress.com.
 5. Visais rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu taumamyte@gmail.com.

VI. DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Darbus vertina ir kiekvienoje grupėje nugalėtojus išaiškina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
 2. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

19.1. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;

19.2. piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;

19.3. teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.

 1. Darbai bus nevertinami ir netalpinami https://taumamyte.wordpress.com, jeigu atsiųstame atviruke bus rašybos klaidų, kopijavimo iš interneto požymių bei neatitiks konkurso sąlygų darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų.
 2. Kiekvienoje amžiaus grupėje komisija išrinks po 3 laimėtojus.
 3. Laimėtojams bus išsiųsti diplomai ir partnerių – UAB „Šviesa“ dovanos, o jų mokytojams – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos.
 4. Visiems dalyviams el.paštu bus išsiųstos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos, o autorius paruošę mokytojai el. paštu gaus pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.

Daugiau informacijos, konkurso tinklalapis https://taumamyte.wordpress.com/

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?