Kviečiame teikti kandidatūras į Prancūzijos lietuvių bendruomenės tarybą

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Visuotinio Prancūzijos lietuvių susitikimo metu 2020 m. kovo 7 d. bus renkama nauja Prancūzijos lietuvių bendruomenės taryba. Taryba – tai pagrindinis bendruomenės valdymo organas, kurį sudaro 11 asmenų, renkamų šešeriems metams Generalinės asamblėjos, t.y. visų bendruomenės narių. Taryba priima svarbiausius su Bendruomene susijusius sprendimus: teikia kryptį Valdybos darbui ir priima Valdybos ataskaitas, kontroliuoja Bendruomenės finansus, priima sprendimus dėl Bendruomenės narių sąrašo, tvirtina ir keičia įstatus ir kt. Taryba taip pat skiria Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininką, kuris yra ir Valdybos pirmininkas. Valdyba yra vykdomasis Bendruomenės organas, atsakingas už Bendruomenės veiklos vykdymą ir paprastai yra skiriamas Tarybos.Kviečiame visus aktyvius ir angažuotus lietuvius, gyvenančius Prancūzijoje, teikti kandidatūras į Prancūzijos lietuvių bendruomenės Tarybą. Kandidatūras prašome teikti iki vasario 23 dienos el. paštu info@dev1.lietuviai.fr
Šiuo adresu taip pat galite rašyti kilus klausimams ar neaiškumams.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve