Kviečiame į PrLB susitikimą šį sekmadienį, birželio 11 d. 14h30

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Kviečiame į PrLB susitikimą šį sekmadienį, birželio 11 d. 14h30

kuris vyks Paryžiaus St. Augustin parapijoje (požeminėje koplyčioje)

Place St. Augustin, įėjimas iš šono, 3 av. César Caire

75008 Paris, metro St-Augustin / St-Lazare

Programoje:

13h15 – Lituanistinė mokyklėlė (Pamokos “Geniams“; pamokų Zuikiams” nebus)

14h30 – Šv. Mišios, aukojamos kun. Luko iš Palendrių vienuolyno Lietuvoje ir kun. Jacek.

15h30 – vaišės (atsineškite savo mėgstamo pyrago ir gėrimų, kad visiems užtektų)

Laukiame Jūsų!

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?