Kviečiame į Vasario 16-osios minėjimą

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB) Valdyba širdingai kviečia Jus dalyvauti

VASARIO 16-OSIOS, LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖJE

SEKMADIENĮ, 2016 M. VASARIO 14 D., ŠV.AUGUSTINO PARAPIJOJE

Place St. Augustin, 75008 Paris (M° St-Augustin / St-Lazare)

požeminėje koplyčioje, įėjimas iš dešinio bažnyčios šono, 3 av.César Caire

 

PROGRAMOJE:

14h00 Šv.Mišios, aukojamos kunigo Mozės Mitkevičiaus

15h30 Šventinis minėjimas / meninė programa:

– PrLB lituanistinės mokyklėlės vaikų giedama „Tautinė Giesmė”

– J.E. Lietuvos Ambasadoriaus Prancūzijoje A. Čekuolio sveikinimo žodis

Anne-Marie Goussard, Présidente de la Coordination des Associations France-Lituanie

– Kitų kviestinių svečių sveikinimo žodžiai

šventinis koncertasLinos Štalytes naujojo albumo pristatymas, koncertas (svetainė: http://www.lina-stalyte.com/lt/)

Jūratės Daukšytės paveikslų paroda

16h30 Vaišės ir šventinė loterija

 

Maloniai lauksime visų atvykstant!

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve