Kviečiame į Vasario 16-osios minėjimą

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB) Valdyba širdingai kviečia Jus dalyvauti

VASARIO 16-OSIOS, LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖJE

SEKMADIENĮ, 2016 M. VASARIO 14 D., ŠV.AUGUSTINO PARAPIJOJE

Place St. Augustin, 75008 Paris (M° St-Augustin / St-Lazare)

požeminėje koplyčioje, įėjimas iš dešinio bažnyčios šono, 3 av.César Caire

 

PROGRAMOJE:

14h00 Šv.Mišios, aukojamos kunigo Mozės Mitkevičiaus

15h30 Šventinis minėjimas / meninė programa:

– PrLB lituanistinės mokyklėlės vaikų giedama „Tautinė Giesmė”

– J.E. Lietuvos Ambasadoriaus Prancūzijoje A. Čekuolio sveikinimo žodis

Anne-Marie Goussard, Présidente de la Coordination des Associations France-Lituanie

– Kitų kviestinių svečių sveikinimo žodžiai

šventinis koncertasLinos Štalytes naujojo albumo pristatymas, koncertas (svetainė: http://www.lina-stalyte.com/lt/)

Jūratės Daukšytės paveikslų paroda

16h30 Vaišės ir šventinė loterija

 

Maloniai lauksime visų atvykstant!

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve