Gloria in excelsis Deo!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

Mylimieji ir giliausiai širdyje sutiktieji lietuviai Paryžiuje ir visoje Prancūzijoje,

Nuolat nešiojuosi Jus savo kukliose maldose ir ypač šią Šventą Naktį trokštu Jus visus pavesti Dievo globai. Mūsų širdies kova dėl Tiesos sutikimo savo gyvenime vyksta nuolat ir nuožmiai. Kristus, kurio Gimimą švenčiame, yra Tiesa. Tai nebėra teiginys, tai nebėra gerai suformuluota idėja, Tiesa yra asmuo – Jėzus Kristus. Dievas pasilenkė prie mūsų, kad mus sutiktų, kad būtume laisvi ir galėtume mylėti. Dievas yra pasilenkęs prie mūsų ir dabar, kai labiau matome savo bendrą kančią, bet Jis yra pasilenkęs ir prie kiekvieno iš Jūsų, kartais niekam kitam nematomos, bet labai sunkios kančios. Jis būdamas Tiesa atneša mums laisvę, kad visi vieni kitus sutiktume meilėje.

Šie slėpiniai yra gilūs ir Jūs kasdien mylėdami savo artimą juos patiriate. Karštai meldžiu Jums visiems Dievo artumo patirties ir su ilgesiu širdyje sveikinu.

Su Šventomis Kalėdomis!

Kun. Vincentas Lizdenis

Antrąją Šventų Kalėdų dieną, gruodžio 26 d. aukosiu atskiras Šventąsias Mišias už Jus visus.

Jacopo TINTORETTO, 1578-1581, Naujojo Testamento pasakojimas, Piemenys pagarbina Kūdikėlį

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve