Gloria in excelsis Deo!

23 gruodžio 2020
 

Mylimieji ir giliausiai širdyje sutiktieji lietuviai Paryžiuje ir visoje Prancūzijoje,

Nuolat nešiojuosi Jus savo kukliose maldose ir ypač šią Šventą Naktį trokštu Jus  visus pavesti Dievo globai. Mūsų širdies kova dėl Tiesos sutikimo savo gyvenime vyksta nuolat ir nuožmiai. Kristus, kurio Gimimą švenčiame, yra Tiesa. Tai  nebėra teiginys, tai nebėra gerai suformuluota idėja, Tiesa yra asmuo – Jėzus  Kristus. Dievas pasilenkė prie mūsų, kad mus sutiktų, kad būtume laisvi ir  galėtume mylėti. Dievas yra pasilenkęs prie mūsų ir dabar, kai labiau matome  savo bendrą kančią, bet Jis yra pasilenkęs ir prie kiekvieno iš Jūsų, kartais niekam  kitam nematomos, bet labai sunkios kančios. Jis būdamas Tiesa atneša mums  laisvę, kad visi vieni kitus sutiktume meilėje.

Šie slėpiniai yra gilūs ir Jūs kasdien mylėdami savo artimą juos patiriate. Karštai  meldžiu Jums visiems Dievo artumo patirties ir su ilgesiu širdyje sveikinu.

Su Šventomis Kalėdomis!

Kun. Vincentas Lizdenis

Antrąją Šventų Kalėdų dieną, gruodžio 26 d. aukosiu atskiras Šventąsias Mišias  už Jus visus.

Jacopo TINTORETTO, 1578-1581, Naujojo Testamento pasakojimas, Piemenys pagarbina Kūdikėlį

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.