Dėmesio: praktika ir stažuotės URM bei diplomatinėse atstovybėse

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Gerbiamieji,

Užsienio reikalų ministerija, siekdama jaunimui pristatyti Lietuvos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje, KVIEČIA Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose besimokantį JAUNIMĄ ATLIKTI PRAKTIKĄ UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE VILNIUJE ARBA LIETUVOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE UŽSIENYJE*.

Praktiką ministerijoje gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę ir baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Stažuotę atstovybėse taip pat gali atlikti ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintys aukštųjų mokyklų absolventai, baigę aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki stažuotės atstovybėje pradžios. Praktikos/stažuotės metu studentai neįdarbinami. Visas su praktikos arba stažuotės atstovybėje atlikimu susijusias transporto ir pragyvenimo išlaidas apmoka pats studentas ar stažuotojas arba siunčiančioji aukštoji mokykla.

Studentų praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė nei keturios savaitės, bet ne ilgesnė nei šeši mėnesiai. Studentas arba aukštosios mokyklos absolventas, pageidaujantis atlikti praktiką/stažuotę, iš anksto – ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki praktikos pradžios – el. pašto adresu pd@urm.lt kreipiasi į ministerijos Personalo departamentą, prašydamas sudaryti galimybę atlikti praktiką/stažuotę. Prašyme nurodoma, kur ir kodėl pageidaujama atlikti praktiką ar stažuotę, aukštosios mokyklos, kurioje studijuojama ar kuri buvo baigta, pavadinimas, specialybė ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė.

Reikalavimai kandidatams:

– puikus lietuvių kalbos mokėjimas;

– labai geros anglų kalbos žinios (privalumas – kitų užsienio kalbų mokėjimas);

– puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);

– labai geri analitiniai gebėjimai;

– atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;

– domėjimasis užsienio politikos aktualijomis.

 

Atrinkti kandidatai (praktikos/stažuočių vietų skaičius – ribotas) turės užpildyti klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, bei gauti URM Saugos kontrolės skyriaus pritarimą praktikos/stažuotės atlikimui. Kandidatų patikra gali trukti iki 2 mėn.

*Praktika negali būti atliekama Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose Baltarusijoje, Egipte, Rusijoje, Nuolatinėje atstovybėje prie NATO bei specialiosiose misijose.

Jūsų –

URM Užsienio lietuvių departamentas

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?