Debatų stovykla Lietuvoje liepos pabaigoje

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Debatų stovykla Lietuvoje liepos pabaigoje
Debatų stovykla Lietuvoje liepos pabaigoje

KALBĖK ĮDOMIAI, ĮTAIGIAI IR LIETUVIŠKAI!
KVIEČIAME UŽSIENIO LIETUVIŲ VAIKUS Į DEBATŲ STOVYKLĄ LIETUVOJE!
Kviečiame 10-15 m. amžiaus užsienyje gyvenančius lietuvius susitikti debatų vasaros stovykloje Lietuvoje. Stovykla vyks 2021 m. liepos 25-30 d. kaimo sodyboje „Kregžlė“ prie Asvejos regioninio parko (https://sodybakregzle.lt/apie-sodyba/). Stovykloje užsienio lietuvių vaikai mokysis debatų meno, gilins žinias aktualiomis Lietuvos istorijos, meno ir kultūros temomis. Numatomi žaidimai, ekskursijos, edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, įdomūs susitikimai, vakaronės – gausybė progų susipažinti ir susidraugauti su lietuviškai kalbančiais bendraamžiais iš skirtingų šalių! Ir visa tai žaviame Lietuvos gamtos kampelyje.
DEBATAI:
– Moko suprasti, kad nėra ir negali būti vienos nuomonės
– Moko aiškiai mąstyti ir kalbėti, pagrįsti savo nuomonę
– Moko klausytis ir pagarbiai atsakyti į kito nuomonę
– Moko išgirsti ir atskirti svarbius dalykus nuo mažiau svarbių
– Skatina pasitikėjimą savimi ir komandos draugais.
STOVYKLOS LAIKAS: 2021 M. LIEPOS 25-30 D.
STOVYKLOS VIETA: kaimo turizmo sodyba „Kregžlė“
DALYVIŲ AMŽIUS: 10-15 m.
DALYVIŲ SKAIČIUS: 30 dalyvių.
STOVYKLOS KAINA:100 EUR. Stovykla organizuojama gavus LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos paramą pagal projektų finansavimo konkursą.
DEBATŲ MOKYMŲ VEDĖJAS: Debatų ir viešojo kalbėjimo mokytojas lietuvis Kristijonas Pajeda, mokęs vaikus debatuoti įvairiose pasaulio šalyse (Londone, Ruandoj, Nepale) ir šių metų pavasarį pavasarį vedęs nuotolinius debatų kursus užsienio lietuviams vaikams.
REGISTRACIJOS ANKETA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Y8dKl_HZUL0BLB8uzVc-UvVzkrsfwphLF-sR5vw05th4oQ/viewform?usp=sf_link
MOKYMŲ ORGANIZATORIUS: Liuksemburgo lituanistinė mokykla „Avilys“ ir partneriai iš Vokietijos, Belgijos ir Ispanijos.
REGISTRACIJOS PABAIGA: 2021 m. liepos 14 d.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve