Atranka Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje konsulinio skyriaus raštvedžio pareigybei užimti

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje konsulinio skyriaus raštvedžio pareigybei užimti. Atrinktam kandidatui bus mokamas nustatyto dydžio mėnesinis darbo užmokestis, siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį nuo 2016 m. birželio 1 dienos.

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
Mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Gebėti dirbti su MS Office programomis, turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas darbo funkcijoms atlikti.
Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti raštvedybos, teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu prancūzų bei lietuvių kalbomis.
Būti susipažinusiam su tarptautiniais, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą.
Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Pagrindinės funkcijos:

Aptarnauja konsulinio skyriaus lankytojus, priima jų pateikiamus prašymus, dokumentus ir konsulinį mokestį.
Teikia informaciją konsulinio skyriaus interesantams telefonu, elektroniniu paštu ir asmeniškai.
Įveda duomenis į ambasadoje naudojamas informacines sistemas, atlieka konsulinėms paslaugoms reikiamų duomenų paiešką informacinėse sistemose, kompiuteriu formuoja ir spausdina pasų ir gyvenamosios vietos deklaravimo anketas, asmens grįžimo pažymėjimus, vizas.
Konsulinio skyriaus diplomato pavedimu rengia raštų, pažymų, griežtos apskaitos blankų nurašymo ir patikrinimo aktų projektus, persiunčiamų dokumentų lydraščius, išsiunčia dokumentus paštu, faksu arba elektroniniu paštu, registruoja siunčiamus raštus ir dokumentus.
Tvarko dokumentacijos plane konsuliniam skyriui priskirtas bylas, nustatyta tvarka rengia jas perduoti archyvui.
Siunčia informaciją Užsienio reikalų ministerijai ir Policijos departamentui apie sulaikytus, nuketėjusius arba deportuojamus Lietuvos Respublikos piliečius.
Seka, nuolat susipažįsta su konsulinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir jų pakeitimais, kaupia ir sistemina teisės aktus konsulinio darbo klausimais.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2016 m. kovo 3 d. 16 val. (Prancūzijos laiku) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių ir prancūzų kalbomis, motyvacinį laišką lietuvių ir prancūzų kalbomis ir asmens dokumento kopiją adresu Ambassade de Lituanie, 22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris, el. pašto adresu amb.fr@urm.lt arba faksu +33 140545075.

Informacija teikiama telefonu +33 14054 5051.

Šaltinis: http://fr.mfa.lt/fr/lt/naujienos/skelbiama-kandidatu-atranka-lietuvos-respublikos-ambasados-prancuzijoje-konsulinio-skyriaus-rastvedzio-pareigybei-uzimti-2

Maybe you like also
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?