Atranka Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti. Atrinktam (-ai) kandidatui (-ei) bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį nuo 2018 m. vasario 16 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu);
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Pagrindinės funkcijos:

1. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
2. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
3. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
5. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
6. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
7. atlieka vertimus raštu;
8. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą bei priėmimą;
9. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. vasario 7 d. 18.00 val. (Prancūzijos laiku) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir asmens dokumento kopiją adresu Ambassade de Lituanie, 22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris, el. pašto adresu amb.fr@urm.lt arba faksu +33 140545075. Kandidatai gali būti kviečiami pokalbio į ambasadą.

Informacija teikiama telefonu +33 1 40 54 50 52.

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Visuotinis lietuvių savaitgalis Paryžiuje 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?

Ar užsiregistravai balsuoti referendume?