Atminimo lentos atidengimas prelatui Jonui Petrošiui

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Lapkričio 19-ąją PABŪKITE PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DALIMI!

Jau 70 metų lietuviai renkasi prie Saint Augustin bažnyčios Paryžiuje. Juos čia daugiau nei 50 metų telkė ir globojo prelatas Jonas Petrošius.

Prelato atminimui Gedimino Šibonio sukurta ir kardinolo J. A. Bačkio pašventinta memorialinė lenta bus atidengta šią lapkričio 19 d. 14h30 val. Saint Augustin bažnyčioje (požeminėje koplyčioje, įėjimas iš šono, 3 av. César Caire, 75008 Paris, metro St-Augustin/St-Lazare). Nuo tada ji ateities kartoms, lietuviams ir prancūzams, primins apie gyvą lietuvių bendruomenės dvasią pačioje Paryžiaus širdyje, apie čia rusenusią laisvos Lietuvos viltį. Susitikime šia proga visi, kas galime!

Programoje:

14h30 – Šv. Mišios, aukojamos kardinolo A.J.Bačkio, prel.E.Putrimo ir kun.J.Paszienda. Gieda Astos Timukaitės-Lemiesle vadovaujamas choras.

15h30 – memorialinės lentos pašventinimas ir PrLB Tarybos pirmininkės Ingos Lanchas kalba.

16h00 – pokalbiai prie vyno taurės, H. Gulbino filmo apie Prancūzijos lietuvių bendruomenę projekcija, prel.J.Petrošiaus istorinių nuotraukų paroda.

Memorialinės lentos autorius – dailininkas Gediminas Šibonis.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija, VšĮ Inovatyvūs kūrybiniai projektai ir daugybė PrLB narių savo dosniomis aukomis.

 

 

 

PILNĄ RENGINIO APRAŠYMĄ RASITE ČIA

 


 

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve