2016 m. rugsėjo 18 d. vyko PrLB Tarybos posėdis – išrinkta nauja Bendruomenės pirmininkė!

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

2016 m. rugsėjo 18 d. Paryžiuje vyko Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB) Tarybos posėdis.

Jo metu išrinkta nauja Bendruomenės Valdybos pirmininkė ir Valdybos sudėtis nuo šiol tokia:

  • Emilija Pundziūtė-Gallois – PrLB pirmininkė,
  • Inga Kvietelaitienė – vicepirmininkė ir lituanistinės mokyklėlės vadovė
  • Saulė Railaitė – sekretorė
  • Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi – iždininkė
  • Linas Maknavičius, Dominyka Idzelytė – komunikacija, viešieji ryšiai
  • Ramunė Januškaitė – kultūriniai renginiai
  • Rūta Kareckaitė-Gouriou – Lietuvių Katalikų Misijos koordinatorė

Taip pat PrLB Taryba patvirtino naujos redakcijos įstatus, PrLB būstinės adresą, aptarė prelato J.Petrošiaus atminimo įamžinimo projektus.

Nuotraukoje – PrLB Taryba (iš kairės į dešinę): Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans, Kastytis Šeštakauskas, Jurgita Laurinavičiūtė (Valdybos narė), Linas Maknavičius, Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė), Saulė Railaitė-Majcher, Inga Kvietelaitienė, Mažvydas Michalauskas, Emilija Pundziūtė-Gallois (nuotraukoje trūksta PrLB Tarybos narių Mūzos Rubackytės-Golay, Ričardo Bačkio ir Rūtos Kareckaitės-Gouriou)

 

 

 

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve