Mokykla Paryžiuje

Šioje mokykloje laukiami vaikai nuo 6 metų (prancūziška CP).
Pagal jų lietuvių kalbos mokėjimo lygį (tiek kalboje, rašyme ar skaityme) vaikai skirstomi į tris grupes.

I-oji grupė.

(Vaikams nuo 6 metų arba nekalbantiems lietuviškai)

Pamokos trukmė: 60 min.

Pamokos metu didelis dėmesys skiriamas rišliai kalbai ir teksto suvokimui. Skatinamas skaitymas lietuviškai (pagal vaiko galimybes), vyksta diskusijos, analizuojamas tekstas, atsakinėjama į klausimus, susipažįstama su Lietuvos istorija. Kadangi grupėje vaikai nėra vienodo lygio, stengiamasi užduotis kuo labiau suasmeninti ir jas pateikti žaidybine forma.

Vaikai pamokoje turi turėti sąsiuvinį, jam patogią rašymo priemonę, trintuką ir klijus.

II-oji grupė.

(Vaikams, kurie gerai kalba, šiek tiek skaito ir rašo lietuviškai. Nuo ~ 9 metų)

Pamokos trukmė: 60min.

Pamokos metu mokoma lietuvių kalbos gramatikos pradmenų, taisyklingo rašymo ir skaitymo. Nuo 2016m vasario mėnesio vaikai dirba su ŠMM padovanotais vadovėliais ,,Kelionė į Lietuvą” ir ,,Laiškai iš Lietuvos”, kuriuos sudaro trys dalys: Kūrybiškumo knyga, Pratybų sąsiuvinys ir Literatūrinių tekstų knyga. Skatinama vaikų diskusija, mokoma analizuoti nesudėtingą tekstą.

Vaikai pamokoje turi turėti sąsiuvinį, vadovėlį ir pratybų sąsiuvinį, jam patogią rašymo priemonę, trintuką ir klijus.

III-oji grupė.

(Skirta vaikams, kurie gerai kalba, skaito ir rašo lietuviškai. Nuo ~ 11 metų)

Pamokos trukmė: 60min.

Pamokos metu gilinamos lietuvių kalbos gramatikos žinios. Pamokos dinamiškos ir įvairios. Rašymo taisyklių mokinamasi pateikiant pavyzdžius, žodžiu ir raštu atliekant įvairias užduotis.

Vaikai pamokoje turi turėti sąsiuvinį, jam patogią rašymo priemonę, trintuką ir klijus.

Pastaba. Saulė Railaitė (srailaite@gmail.com) tėvelius iš anksto informuoja apie pamokų laiką elektroniniu paštu. Labai vertiname ir visada laukiame jūsų patvirtinimų dėl dalyvavimo ir/ar nedalyvvaimo – tai labai svarbu planuojant pamokas ir ruošiant užduotis.

Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve