Užsienio lietuviai kviečiami studijuoti Lietuvoje

21 sausio 2017
 

2017 m. sausio 23 d. pradedamas Valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija (mėnesinis dydis 123,5 Eur) ir/ar socialinė išmoka (vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. pavasario semestre, nuo 2017 m. sausio 23 d. iki 2017 m. vasario 20 d. privalo:

  1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje, autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  2. studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Studentas turi pateikti:

– krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

– arba dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

  1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama tel. +370 5 2639158 ir Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt.

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160.

LR URM Užsienio lietuvių departamento informacija

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.