Tarptautinis vaikų piešinių konkursas

lietadmin
lietadmin

MMoulin

TARPTAUTINIS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS

„JIE – MŪSŲ DRAUGAI…”

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokykla kartu su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejumi organizuoja renginį – parodą – konkursą Lietuvos ir lietuvių išeivijos III – IV klasių mokiniams, pradinukams, kurie yra 9 – 11 metų.

Vertinimo kriterijus, terminus ir kitas konkurso nuostatas skaitykite žemiau.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Jie – mūsų draugai…“ – tai renginys (toliau konkursas), skirtas ne tik Lietuvos, bet ir išeivijos vaikams, kurie, dėl vienų ar kitų priežasčių, turėjo palikti gimtąjį kraštą ir dabar gyvena kitose šalyse.

Konkursas rengiamas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Kaune, Laisvės al. 106.

Konkurso organizatorius – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Kauno pedagogų kvalifikacjos centras ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla.

KONKURSO TIKSLAS

Konkurso tikslas – sudaryti Lietuvos ir svetur gyvenantiems lietuvių vaikams sąlygas perteikti Lietuvos gyvūnų, tarp jų ir žiemojančių paukščių, grožį piešiniuose įvairiomis dailės raiškos priemonėmis. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraišką bei meilę ir globą gyvūnijai. Per piešinių konkurso temos atskleidimą gilinti vaikų vertybines nuostatas. Ugdyti daile nuoširdų, jautrų, dėmesingą gamtai ir gyvūnijai vaiką. Suteikti daugiau džiaugsmo, skatinti norą kurti, tobulėti bei puošti pasaulį.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Konkurso dalyviai:

Konkurse dalyvauja III – IV klasių mokiniai.

Konkursas vyksta trimis etapais:

Iki lapkričio 30 d. vaikų piešinius reikėtų pristatyti į Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą ( 205 kab. ), adresu Savanorių pr. 91, Kaunas.

Piešiniai, kurie bus siunčiami paštu, negali būti perlenkti ar kitaip pažeisti.

Gruodžio 1 d. vykdoma darbų atranka. Darbus vertina dailininkų ir pedagogų komisija. Nugalėtojų darbai bus eksponuojami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.

Gruodžio 5 d. laureatai ir nominantai bus skelbiami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus internetinėje svetainėje www.zoomuziejus.lt

Gruodžio 16 d.,12 valandą, Tado Ivanausko gimimo dieną, bus atidaryta piešinių paroda ir pagerbti nugalėtojai. Šventė vyks Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Laisvės al. – 106, Kaunas. Su parodos nugalėtojų darbais bus išleistas katalogas.

REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS

Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis, mišriomis priemonėmis bei technikomis ir kt. Piešinio formatas – A3. Antroje piešinio pusėje pritvirtinti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1); Siunčiant darbus iš vieno kolektyvo gali būti pristatyti tik keturi piešiniai. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai asmenys. Vienas mokinys gali pristatyti vieną piešinį.

Konkurso dalyviai privalo užsiregistruoti iki lapkričio 30 d. adresu [removed]

Prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti adresu [removed] ( REGISTRACIJAI ): Ugdymo įstaigos pavadinimas ir adresas. Autoriaus vardas, pavardė. Amžius. Darbo pavadinimas. Pedagogo vardas, pavardė. Kontaktiniai telefono Nr. El. pašto adresas.

PIEŠINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Lietuvos gyvūnų, tarp jų ir žiemojančių paukščių, savitumo ir išskirtinumo pristatymas;

originalus temos atskleidimas;

kūrybiškumas ir meniškumas;

išraiškingumas ir estetiškumas;

meninės raiškos priemonių valdymas.

KONKURSO KOORDINATORIUS

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė.

Dėl iškilusių klausimų galite teirautis telefonu – 8 671 04180 arba rašyti e – mail [removed]

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Valstybės biudžetinė įstaiga

Konstitucijos pr. 25

LT-08105 Vilnius

Parodos – konkurso ,,Jie –mūsų draugai..” piešinių autoriai sutinka neatlygintinai, o organizatoriai pasilieka teisę, spausdinti nugalėtojų darbus spaudoje, naudoti smulkiąjai leidybai ir patalpinti nuotraukas internetinėse svetainėse be atskiro dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.

 

 

Maybe you like also
Kviečiame į apvalaus stalo diskusiją Paryžiuje
2023-11-28
18:00
Paryžius
Susitikimas su Nacionalinės premijos laureatu rašytoju Valdu Papieviu Nicoje
2023-12-15
17:00
Nica
Kvietimas į susitikimą su rašytoja, menotyros mokslų daktare Kristina Sabaliauskaite
2023-12-13
19:00
Paryžius
Tikros Lietuviškos Joninės 2023
Reklama
Reklama