2016 m. rugsėjo 18 d. vyko PrLB Tarybos posėdis – išrinkta nauja Bendruomenės pirmininkė!

2016 m. rugsėjo 18 d. vyko PrLB Tarybos posėdis – išrinkta nauja Bendruomenės pirmininkė!

2016 m. rugsėjo 18 d. Paryžiuje vyko Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB) Tarybos posėdis.

Jo metu išrinkta nauja Bendruomenės Valdybos pirmininkė ir Valdybos sudėtis nuo šiol tokia:

  •  Emilija Pundziūtė-Gallois – PrLB pirmininkė,
  • Inga Kvietelaitienė – vicepirmininkė ir lituanistinės mokyklėlės vadovė
  • Saulė Railaitė – sekretorė
  • Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi – iždininkė
  • Linas Maknavičius, Dominyka Idzelytė – komunikacija, viešieji ryšiai
  • Ramunė Januškaitė – kultūriniai renginiai
  • Rūta Kareckaitė-Gouriou – Lietuvių Katalikų Misijos koordinatorė

Taip pat PrLB Taryba patvirtino naujos redakcijos įstatus, PrLB būstinės adresą, aptarė prelato J.Petrošiaus atminimo įamžinimo projektus.

Nuotraukoje – PrLB Taryba (iš kairės į dešinę): Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans, Kastytis Šeštakauskas, Jurgita Laurinavičiūtė (Valdybos narė),  Linas Maknavičius, Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė), Saulė Railaitė-Majcher, Inga Kvietelaitienė, Mažvydas Michalauskas, Emilija Pundziūtė-Gallois (nuotraukoje trūksta PrLB Tarybos narių Mūzos Rubackytės-Golay, Ričardo Bačkio ir Rūtos Kareckaitės-Gouriou)

 

 

 

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį