Lietuvių Jaunimo Sąjunga

 1. PrLJS oficialus pavadinimas – “Prancūzijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga”, “Union de la Jeunesse Lituanienne en France” prancūzų kalba, “Lithuanian Youth Association of France” anglų kalba.
 2. PrLJS yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) dalis.
 3. PrLJS yra finansiškai nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti savanoriška, savarankiška jaunimo organizacija.
 4. Šiuose įstatuose vartojami trumpiniai:
  1. Prancūzijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariai – Nariai;
  2. Prancūzijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba – Valdyba;
  3. Prancūzijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos visuotinis suvažiavimas – Suvažiavimas.
 5. PrLJS veikla grindžiama teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, sąžiningumo ir kolegialumo principais.

 

Daugiau informacijos: http://prancuzija.pljs.org/