Lietuviškas Paryžius

Lietuviškas Paryžius

Prancūzijos lietuvių bendruomenė pradeda Lietuvai reikšmingo istorinio ir kultūrinio paveldo sklaidos projektą. Paryžiuje ir jo apylinkėse ieškomas ir viešinamas Lietuvos kultūros paveldas, tyrinėjamos jo atsiradimo, sukūrimo priežastys. Šis lietuviškų pėdsakų sąvadas taps „lietuviškąja atmintine“ kiekvienam lietuviui, siekiančiam atrasti dviejų šalių kultūrines sąsajas, apsistojančiam/gyvenančiam Paryžiuje ar ieškančiam duomenų apie lietuviškąjį paveldą užsienyje.

Pavyzdžiai, apie ką bus kalbama šiame puslapyje ir jo sudedamosiose dalyse. Kodėl Paryžiuje lankydami Dievo Motinos Katedrą, labai nedaug lietuvių žino, jog vos keli šimtai metrų nuo jos, Teisingumo rūmų laikrodžio bokšto fasade puikuojasi vienas seniausų už Lietuvos ribų Vytis, kurio autorius – Lietuvos-Lenkijos karalius Henrikas Valua? Arba kad seniausioje Paryžiaus bažnyčioje palaidota dar vieno ATR valdovo Jono Kazimiero Vazos širdis, o dar kitoje bažnyčioje randama Vilniaus Aušros Vartų paveikslo kopija? Kad Luvro muziejuje kabo pagal imperatoriaus Napoleono užsakymą jo laimėto Ylavos mūšio prieš rusus motyvais sukurtas didelio formato paveikslas, kuriame lietuvių husaras tiesia nugalėtojui ranką? Kad prie Prancūzijos Nacionalinės bibliotekos stovi pagal žymiąją A.Sutkaus fotografiją Nidos kopose sukurta garsaus prancūzų rašytojo, publicisto J-P.Sartre skulptūra? Kad Paryžiuje matomi pasaulinio garso litvakų menininkų (W.Ronis, I.Bidermano, Ch.Soutino, A.Blato, J.Lipchitz), žymiųjų Prancūzijos lietuvių dailininkų (V.Kasiulio, A.Mončio, P.Gailiaus, M.Dobužinskio, Ž.Mikšio) darbai bei kapai, taip pat vietos (gatvės, aikštės, pastatai, mokslo institucijos), susijusios su lietuvių ar lietuvių kilmės intelektualais, rašytojais, diplomatais (E.Levinu, R.Gary, I.Domeika, A-J.Greimu, S.Nėrimi, O.Milašiumi, Č.Milošu, J.Baltrušaičiu, P.Klimu, U.Karvelis, J.Petrošiumi) ir t.t.

Projekto etapai:

  •  lankstinukas su pagrindinėmis lietuviško paveldo vietomis Paryžiuje, PDF formatu
  •  interaktyvus internetinis žemėlapis su pilnu atmintinų vietų sąvadu
  •  specialus puslapis socialiniuose tinkluose
  •  gyvos ekskursijos po svarbiausias paveldo vietas
  •  aplikacija išmaniesiems telefonams (ateityje)

 

Greitai šiame puslapyje atsiras visa informacija apie lietuviškojo paveldo objektus Paryžiaus regione. Bus nuolat pildoma.

Projekto vadovas: Linas Maknavičius, email pasiteiravimui: linasmak [eta] yahoo.fr