KAIP TAPTI NARIU

Labai smagu pakviesti visus norinčius vaikus (jau lankančius prancūziškos mokyklos Petite séction) tapti  Prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos arba vaikų klubo ,,Zuikučiai” dalimi.

Dėl registracijos ir su ja susijusiais klausimais kreipkitės į Saulę Railaitę (srailaite[eta]gmail.com) arba į Ingą Kvietelaitienę (ingosikas[eta]yahoo.fr).

2019-2020 mokslo metų šeimos mokestis:

  • 20€ – jei šeimoje yra tik ,,Zuikiai“.
  • 25€ – jei šeimoje yra arba tik mokyklos mokiniai, arba ,,Zuikiai’’ ir mokiniai.
  • 10€ – vienkartinis Kalėdinės dovanos mokestis už kiekvieną vaiką. Kalėdinės dovanos įteikiamos šventinio bendruomenės susitikimo metu, gruodžio mėnesį.

Pastaba. Mokesčius renka Saulė Railaitė. Surinkti pinigai (išskyrus 10€ dovanos mokestį) panaudojami įvairioms mokslo metų švenčių išlaidoms padengti, bei mokymosi priemonėms įsigyti.