Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti 2 sekretorių

19 birželio 2022
 

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti 2 sekretorių  pareigybes (1 pareigybė – pakaitinis darbuotojas)

Reikalavimai:

turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.      mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti susipažinusiam su Prancūzijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Pagrindinės sekretoriaus funkcijos:

1.      padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;

2.      atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

3.      teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

4.      pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5.      registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6.      pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7.      formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

8.      stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;

9.      platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10.  atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

11.  atlieka vertimus raštu;

12.  sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;

13.  padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14.  prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15.  vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Su darbuotojais bus sudaromos terminuotos darbo sutartys.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2022 m. birželio 30 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) elektroniniu paštu vida.vasiliauskaite@urm.lt, turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba  (CV Europass formatu) ir motyvacinį laišką.

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.