Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti raštvedžio (-ės) pareigybę.

16 balandžio 2021
 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Pagrindinės raštvedžio (-ės) funkcijos:

pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.
Privalumas – administracinio ir konsulinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas – 5,89.

Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo mėn.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. gegužės 3 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) el. paštu amb.fr@urm.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Papildoma informacija teikiama el. paštu amb.fr@urm.lt

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.