PrLB vadovybė

 

Pagal dabar galiojančius Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB), veikiančios nuo 1947 m. (žr. Istoriją ), įstatus, faktinis ir juridinis Bendruomenės vadovas yra PrLB Valdybos pirmininkas/ė, kurį(ią) skiria visuotinai išrinkta PrLB Taryba, renkama kas 6 metai iš 11 narių.

 


 PrLB Taryba 2016 m. rugsėjo 18 d. posėdžio metu paskyrė naują PrLB Valdybą:

 • Emilija Pundziūtė-Gallois – PrLB pirmininkė,
 • Inga Kvietelaitienė – vicepirmininkė ir lituanistinės mokyklėlės vadovė,
 • Saulė Railaitė-Majcher – sekretorė
 • Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi – iždininkė
 • Linas Maknavičius, Dominyka Idzelytė – komunikacija, viešieji ryšiai
 • Ramunė Januškaitė – kultūriniai renginiai
 • Rūta Kareckaitė-Gouriou – Lietuvių Katalikų Misijos koordinatorė

 


 

Per PrLB visuotinį susirinkimą 2014.11.23 išrinkta PrLB Taryba
(rinkiminės komisijos pirmininkė Gabija Kvietkutė-Saliou):

 •  Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė) 
 •  Ričardas Bačkis
 •  Linas Maknavičius
 •  Inga Kvietelaitienė
 •  Rūta Kareckaitė-Gouriou
 •  Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans
 •  Emilija Pundziūtė-Gallois
 •  Saulė Railaitė-Majcher
 •  Mažvydas Michalauskas
 •  Mūza Rubackytė-Golay
 •  Kastytis Šeštakauskas

 


Nuotraukoje (2017.9.17) – PrLB Taryba (iš kairės į dešinę):
Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans, Kastytis Šeštakauskas, Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi (Valdybos narė),
Linas Maknavičius, Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė), Saulė Railaitė-Majcher, Inga Kvietelaitienė, Mažvydas Michalauskas, Emilija Pundziūtė-Gallois
(nuotraukoje trūksta PrLB Tarybos narių Mūzos Rubackytės-Golay, Ričardo Bačkio ir Rūtos Kareckaitės-Gouriou)

 


 

Buvę PrLB Valdybų pirmininkai:

 • 1953-1958 m. – Ona Bačkienė
 • 1958-1981 m. – prel. Jonas Petrošius
 • 1981-1984 m. – Jonas Tomkus
 • 1984-1987 m. – Žibuntas Mikšys
 • 1987-1990 m. – Ričardas Bačkis
 • 1990-1994 m. – Karolina Masiulytė-Paliulienė
 • 1994-1999 m. – Perkūnas Liutkus
 • 1999-2003 m. – Inga Januitytė-Lanchas
 • 2003-2015 m. – Linas Maknavičius
 • 2015-2016 m. – Inga Prakapaitė
 • nuo 2016.9.18 – Emilija Pundziūtė-Gallois