Kontaktai

Organizuojate kokį lietuvišką susibūrimą Prancūzijoje arba norite paskelbti apie kokį nors renginį, koncertą, parodą kokiame nors Prancūzijos regione rašykyte mums

elpastas

ir  portalo lietuviai.fr administracija patalpins į svetainę.