Taryba

Pagal dabar galiojančius Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės (PrLB), veikiančios nuo 1947 m. (žr. Istoriją ), įstatus, faktinis ir juridinis Bendruomenės vadovas yra PrLB Valdybos pirmininkas/ė, kurį(ią) skiria visuotinai išrinkta PrLB Taryba, renkama kas 6 metai iš 11 narių.

PrLB Taryba 2016 m. rugsėjo 18 d. posėdžio metu paskyrė naują PrLB Valdybą:

Emilija Pundziūtė-Gallois – PrLB pirmininkė,
Inga Kvietelaitienė – vicepirmininkė ir lituanistinės mokyklėlės vadovė,
Saulė Railaitė-Majcher – sekretorė
Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi – iždininkė
Linas Maknavičius, Dominyka Idzelytė – komunikacija, viešieji ryšiai
Ramunė Januškaitė – kultūriniai renginiai
Rūta Kareckaitė-Gouriou – Lietuvių Katalikų Misijos koordinatorė

 

 

Per PrLB visuotinį susirinkimą 2014.11.23 išrinkta PrLB Taryba
(rinkiminės komisijos pirmininkė Gabija Kvietkutė-Saliou):

Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė)
Ričardas Bačkis
Linas Maknavičius
Inga Kvietelaitienė
Rūta Kareckaitė-Gouriou
Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans
Emilija Pundziūtė-Gallois
Saulė Railaitė-Majcher
Mažvydas Michalauskas
Mūza Rubackytė-Golay
Kastytis Šeštakauskas

Nuotraukoje (2017.9.17) – PrLB Taryba (iš kairės į dešinę):
Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans, Kastytis Šeštakauskas, Jurgita Laurinavičiūtė-Messaoudi (Valdybos narė), Linas Maknavičius, Inga Januitytė-Lanchas (Tarybos pirmininkė), Saulė Railaitė-Majcher, Inga Kvietelaitienė, Mažvydas Michalauskas, Emilija Pundziūtė-Gallois
(nuotraukoje trūksta PrLB Tarybos narių Mūzos Rubackytės-Golay, Ričardo Bačkio ir Rūtos Kareckaitės-Gouriou)

 

 

Buvę PrLB Valdybų pirmininkai:

1953-1958 m. – Ona Bačkienė
1958-1981 m. – prel. Jonas Petrošius
1981-1984 m. – Jonas Tomkus
1984-1987 m. – Žibuntas Mikšys
1987-1990 m. – Ričardas Bačkis
1990-1994 m. – Karolina Masiulytė-Paliulienė
1994-1999 m. – Perkūnas Liutkus
1999-2003 m. – Inga Januitytė-Lanchas
2003-2015 m. – Linas Maknavičius
2015-2016 m. – Inga Prakapaitė
nuo 2016.9.18 – Emilija Pundziūtė-Gallois

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Sekite naujausias „Lietuviai.fr“ naujienas ir bet kada galite atsisakyti prenumeratos.